Forska hos oss

Under överskådlig tid kommer Bolmen att vara Skånes viktigaste vattentäkt. Kunskap om hur vattentäkten ändras på grund av klimat, väder, ekologi, markanvändning med mera kommer att bli allt viktigare. Vi måste veta hur den framtida vattenförsörjningen kan säkras och lösas. Därför behövs forskning och metodutveckling, men också nära samverkan med andra forskare i Sverige och utomlands.

Aktuella arbeten på Forskningsstation Bolmen

Planerat under 2021

 

Genomfört under 2020

 • Sites AquaNet
 • Tänk H2O!
 • Våtmarksmätningar.
 • Fältstudier med studenter från Högskolan i Halmstad.
 • Rapport om utvecklingen av flera olika fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar i sjön Bolmen från 1966 till 2018, av Anna Borgström, doktorand Lunds Universitet.
 • Studie av Emelie Robak Enbratt, Högskolan i Halmstad, om fiskars påverkan av brunifiering.
 • Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad och Smålands Sjörike.
 • Rapport om olika avrinningsområdens påverkan på sjöars brunifiering, av Kaela Chileshe vid Högskolan i Halmstad.
 • Kartläggning och bekämpning av den skadliga vattenväxten sjögull i Bolmen.
 • Provtagningar vid Kvarnasjön, i Storån och i Bolmen.
 • Ökat engagemang i Lagans Vattenråd.

M.m.

Boende nära Forskningsstationen