Forska hos oss

Under överskådlig tid kommer Bolmen att vara Skånes viktigaste vattentäkt. Kunskap om hur vattentäkten ändras på grund av klimat, väder, ekologi, markanvändning med mera kommer att bli allt viktigare. Vi måste veta hur den framtida vattenförsörjningen kan säkras och lösas. Därför behövs forskning och metodutveckling, men också nära samverkan med andra forskare i Sverige och utomlands.

Aktuella arbeten på Forskningsstation Bolmen

Planerat under 2022

 • LONA – Rätt våtmark på rätt plats tillsammans med Högskolan i Halmstad, Smålands Sjörike och Lagans vattenråd.
 • LifePlan
 • Tänk H2O!
 • Formas Blå Innovation – förberedande projekt ”Mitigation of browning of lakes” tillsammans med Lunds universitet – Teknisk geologi och Lagans vattenråd
 • AquaCosm+ tillsammans med SITES AquaNet
 • Projekt Murån
 • Profilmätningar Bolmen
 • Flödesmätningar Storån, Lillån, Murån, Unnens utlopp.
 • Vinnova Källby vattenverkstad fas 2
 • Uppföljning Sjögull Bolmen
 • SITES Water
 • Fältstudier med studenter på Högskolan i Halmstad inom programmet Naturvård och artmångfald.

Genomfört under 2021

 • Tänk H2O!
 • Lifeplan
 • DOM Seasons, 1-års vattenprovtagning åt Gleon.
 • Täckning av Sjögull med Länsstyrelsen Halland.
 • AquaNet försök tillsammans med Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och SWR.
 • Våtmarksmätningar Bolmenområdet åt Anna Borgström
 • Vinnova Källby vattenverkstad fas 2
 • Fältstudier med studenter på Högskolan i Halmstad inom programmen Naturvård och artmångfald och Magister i tillämpad miljövetenskap.
 • Föreläsning Högskolan i Halmstad, program Miljö, innovation och hållbarhet.
 • Uppföljningsprovtagning tvåstegsdike Ås på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping.

Genomfört under 2020

 • Sites AquaNet
 • Tänk H2O!
 • Våtmarksmätningar.
 • Fältstudier med studenter från Högskolan i Halmstad.
 • Rapport om utvecklingen av flera olika fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar i sjön Bolmen från 1966 till 2018, av Anna Borgström, doktorand Lunds Universitet.
 • Studie av Emelie Robak Enbratt, Högskolan i Halmstad, om fiskars påverkan av brunifiering.
 • Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad och Smålands Sjörike.
 • Rapport om olika avrinningsområdens påverkan på sjöars brunifiering, av Kaela Chileshe vid Högskolan i Halmstad.
 • Kartläggning och bekämpning av den skadliga vattenväxten sjögull i Bolmen.
 • Provtagningar vid Kvarnasjön, i Storån och i Bolmen.
 • Ökat engagemang i Lagans Vattenråd.

M.m.

Boende nära Forskningsstationen