Mesokosmer på Bolmen

Forskning

Forskningsstation Bolmen är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på eller omkring Bolmen.

Under överskådlig tid kommer Bolmen att vara Skånes viktigaste vattentäkt. Kunskap om hur vattentäkten ändras på grund av klimat, väder, ekologi, markanvändning med mera kommer att bli allt viktigare. Vi måste veta hur den framtida vattenförsörjningen kan säkras och lösas. Därför behövs forskning och metodutveckling, men också nära samverkan med andra forskare i Sverige och utomlands.

Aktuella arbeten på Forskningsstation Bolmen

Planerat under 2024

 • LifePlan 
 • Tänk H2O! 
 • Profilmätningar och vattenprovtagning i Bolmen 
 • Profilmätning och vattenprovtagning i Färgensjön 
 • Projekt Murån/Kafjorden 
 • Projekt Ryds å – torvtäktens påverkan av vattenkvalitet  
 • Blue Transition –  EU Interreg North Sea region-projekt 
 • Vinnova Källby vattenverkstad fas 2  
 • Vattenprovtagning i Storån, Lillån, Unnens utlopp 
 • Flödesmätningar Storån, Lillån, Murån, Unnens utlopp 
 • Uppföljning Sjögull Bolmen 
 • SITES Water  
 • Batymetri mätningar i Bolmen som en del av SITES Water 
 • Fältstudier med studenter på Högskolan i Halmstad inom programmet Naturvård och artmångfald 
 • Fältstudier med studenter på Högskolan i Halmstad inom Magister programmet för tillämpad miljövetenskap 
 • Föreläsning för studenter på Högskolan i Halmstad inom programmet Miljö, innovation och hållbarhet 
 • Engagemang i Lagans Vattenråd 
 • Väderstation i samarbete med SMHI, SITES Water och Statkraft 
 • Kartläggning NOM i Sverige, seminarium och workshop med forskare och VA-branschen 
 • PFAS uppföljning Bolmen genom Lagans Vattenråd 
 • Återvätningsprojekt Plönninge med Region Halland, Skogsstyrelsen och Högskolan i Halmstad/Lunds universitets doktorand Jasmin Borgert

Genomfört under 2023

 • LONA – Rätt våtmark på rätt plats tillsammans med Högskolan i Halmstad, Smålands Sjörike och Lagans vattenråd.
 • LifePlan
 • Tänk H2O!
 • Formas Blå Innovation – förberedande projekt ”Mitigation of browning of lakes” tillsammans med Lunds universitet – Teknisk geologi och Lagans vattenråd
 • Ansökan till Formas Blå Innovation – genomförande projekt tillsammans med Lunds universitet Teknisk Geologi, Lagans vattenråd mm.
 • AquaCosm+ tillsammans med SITES AquaNet
 • Projekt Murån/Kafjorden
 • Profilmätningar och vattenprovtagning i Bolmen
 • Vattenprovtagning i Storån, Lillån, Unnens utlopp
 • Flödesmätningar Storån, Lillån, Murån, Unnens utlopp
 • Vinnova Källby vattenverkstad fas 2
 • Uppföljning Sjögull Bolmen
 • SITES Water 
 • Fältstudier med studenter på Högskolan i Halmstad inom programmet Naturvård och artmångfald
 • Ökat engagemang i Lagans Vattenråd
 • Vattenseminarium till 25-26 maj tillsammans med Region Halland
 • Uppstart av doktorandprojekt om humustransport
 • Blue Transition –  EU Interreg North Sea region-projekt
 • Provtagning tvåstegsdike i Ås för Länsstyrelsen i Jönköping
 • PFAS uppföljning BOlmen genom Lagans Vattenråd

Genomfört under 2022

 • LONA – Rätt våtmark på rätt plats tillsammans med Högskolan i Halmstad, Smålands Sjörike och Lagans vattenråd.
 • LifePlan
 • Tänk H2O!
 • Formas Blå Innovation – förberedande projekt ”Mitigation of browning of lakes” tillsammans med Lunds universitet – Teknisk geologi och Lagans vattenråd
 • AquaCosm+ tillsammans med SITES AquaNet
 • Projekt Murån
 • Profilmätningar och vattenprovtagning i Bolmen
 • Profilmätningar och vattenprovtagning i Unnen
 • Flödesmätningar Storån, Lillån, Murån, Unnens utlopp.
 • Vinnova Källby vattenverkstad fas 2
 • Uppföljning Sjögull Bolmen
 • SITES Water
 • Fältstudier med studenter på Högskolan i Halmstad inom programmet Naturvård och artmångfald
 • En del av LTER Sweden
 • Ansökan till Blue Transition – EU Interreg North Sea region-projekt tillsammans med Lunds universitet Teknisk geologi och Lagans vattenråd

Genomfört under 2021

 • Tänk H2O!
 • Lifeplan
 • DOM Seasons, 1-års vattenprovtagning åt Gleon.
 • Täckning av Sjögull med Länsstyrelsen Halland.
 • AquaNet försök tillsammans med Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och SWR.
 • Våtmarksmätningar Bolmenområdet åt Anna Borgström
 • Vinnova Källby vattenverkstad fas 2
 • Fältstudier med studenter på Högskolan i Halmstad inom programmen Naturvård och artmångfald och Magister i tillämpad miljövetenskap.
 • Föreläsning Högskolan i Halmstad, program Miljö, innovation och hållbarhet.
 • Uppföljningsprovtagning tvåstegsdike Ås på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping.

Genomfört under 2020

 • Sites AquaNet
 • Tänk H2O!
 • Våtmarksmätningar.
 • Fältstudier med studenter från Högskolan i Halmstad.
 • Rapport om utvecklingen av flera olika fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar i sjön Bolmen från 1966 till 2018, av Anna Borgström, doktorand Lunds Universitet.
 • Studie av Emelie Robak Enbratt, Högskolan i Halmstad, om fiskars påverkan av brunifiering.
 • Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad och Smålands Sjörike.
 • Rapport om olika avrinningsområdens påverkan på sjöars brunifiering, av Kaela Chileshe vid Högskolan i Halmstad.
 • Kartläggning och bekämpning av den skadliga vattenväxten sjögull i Bolmen.
 • Provtagningar vid Kvarnasjön, i Storån och i Bolmen.
 • Ökat engagemang i Lagans Vattenråd.

M.m.

Boende nära Forskningsstationen