Juha Rankinen sätter upp partikelinsamlaren för Lifeplan

Nu drar det EU-finansierade projektet Lifeplan igång på Forskningsstation Bolmen

Forskare spionerar under fem år på djurlivet i en mosse utanför Unnaryd

Hallandsposten 7 mars 2021

Varje dag inom de närmsta fem åren kommer allt djurliv – stort som litet – på en mosse utanför Unnaryd att registreras till varje rörelse eller surr.

Vattenforskningsstationen vid Tiraholm och Bolmen har satt upp kameror, insektsfällor, mikrofoner och annan mätutrustning.

Mossen är en av 100 platser runt om i världen som valts ut för ett EU-stött forskningsprojekt – Lifeplan – vilket drivs av Helsingfors Universitet i Finland. Bland de övriga platserna finns såväl regnskogar i tropikerna som öknar vid ekvatorn.

– Här kommer det att samlas in mängder med information, som kan användas till allt från klimatforskning till högskoleuppsatser om ekologi, berättar Juha Rankinen, forskningsledare vid Bolmen, för HP medan han packar upp en insektsfälla som ser ut som ett tält.

På marken intill honom testkörs en apparat som i samlar in luftpartiklar för fortsatt analys.

Juha Rankinen sätter upp insektsfällan för Lifeplan

Juha Rankinen sätter upp insektsfällan.

Ekologiskt samspel

Under denna vecka startas allt på riktigt.

Det som rör sig i ett drygt hektar stort området av mossen kommer att registreras på olika sätt. Det är allt från älgen som kommer klafsande mellan tallarna, ned till det lilla myggsurret i ett solstråleknippe ovan ljungtuvorna.

Kamouflagefärgad rörelsekamera för Lifeplan.

Kamouflagefärgad rörelsekamera.

Mossen ligger en bit från sjön Bolmen. Men Juha Rankinen menar att det finns ett ekologiskt samspel mellan denna och sjön.

– Markerna runt om påverkas av det klimat som skapas kring den stora sjö vilket Bolmen är. Sjön i sin tur påverkas framför allt av vad för slags skogar som finns runt om.

Det var forskningsstationen som ansökte om att få vara med i det stora Lifeplanprojektet. Efter att ha antagits har man från Finland levererat den förhållandevis avancerade utrustning som nu sätts upp.

Markerna runt om påverkas av det klimat som skapas kring den stora sjö vilket Bolmen är.

Målet är att få en heltäckande kartläggning av djurlivet på platsen, innefattande däggdjur, fåglar, insekter och andra djurslag. I viss mån fångas miljöstatusen – nederbörds- och luftpåverkan – upp. Med regelbundenhet kommer jordprover att grävas fram och skickas för analys.

– Det är för att kunna följa mykorrhizan, svamparna, hur den utvecklas över tid. Men vi ser också andra små organismer.

Kontakt med Högskolan i Halmstad

Forskningsplatsen, ute på mossen, är batteridriven. Till Juha Rankinens och hans kollegors uppgifter hör nu att varje vecka bege sig till platsen för att byta datachip med filmbilder och ljud, samt kontrollera utrustningen.

Forskningsstation Bolmen har lov att självt lagra och självständigt använda den stora mängd av insamlad data från platsen, som så småningom blir resultatet.

– Det kan väcka nya forskningsprojekt. Jag har bland annat kontakter med Högskolan i Halmstad, utbildningarna i naturvetenskap. Därifrån har de möjlighet att vara med, säger Juha Rankinen.

//Text och foto: Lennart Hildingsson, Hallandsposten

Mer information om LifePlan