Forskningsstation Bolmen

Varmt välkommen till forskningsstation Bolmen


Forskningsstation Bolmen ligger på Tiraholm vid Bolmen i Hylte kommun. Inriktningen för forskningen är i första hand vattenforskning, effekter av klimatförändringar på land- och sjöekosystem, miljöövervakning, fiske- och fiskevård samt projekt för vattenvård. Stationen ingår i ett nationellt nätverk av fältstationer och SITES. Den är en viktig del av Lagans vattenråd och är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på och kring Bolmen. Pedagogiska projekt som nk H2O! ingår även i stationens uppdrag.

Arbetet mot den invasiva arten sjögull fortsätter

Arbetet mot den invasiva arten sjögull fortsätter

Sommaren 2020 gjordes det första fyndet av den främmande vattenväxten sjögull i Bolmen. Under sommaren gjorde Länsstyrelsen Halland en inventering av stränderna kring sjön, tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kronobergs län,...