Forskningsstation Bolmen

Varmt välkommen till forskningsstation Bolmen


Forskningsstation Bolmen ligger på Tiraholm vid Bolmen i Hylte kommun. Inriktningen för forskningen är i första hand vattenforskning, effekter av klimatförändringar på land- och sjöekosystem, miljöövervakning, fiske- och fiskevård samt projekt för vattenvård. Stationen ingår i ett nationellt nätverk av fältstationer och SITES. Den är en viktig del av Lagans vattenråd och är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på och kring Bolmen. Pedagogiska projekt som nk H2O! ingår även i stationens uppdrag.

Framtagande av en dynamisk vattenbalans för Lagans avrinningsområde

Foto: Sydvatten Hur mycket vatten finns det egentligen i Lagans avrinningsområde och hur säkerställer vi en effektiv och hållbar vattenanvändning? Detta är frågor som Sydvattens doktorand August Bjerkén hoppas besvara i sin forskning. August Bjerkén - Framtagande av...

Pågående examensarbeten – studenter säkerställer Bolmens framtid

Förändringen från klart till brunare vatten, som pågår i många sjöar och vattendrag runt om i Sverige, kallas “brunifiering”. Brunifieringen av ytvattnet kan leda till allt från ekosystemsförändringar till minskade rekreationsvärden såsom fiske och bad. Brunifieringen...