Lake Bolmen – Past, present and future

Lake Bolmen – Past, present and future En rapport av Anna Borgström, där vi får följa utvecklingen av flera olika fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar i sjön Bolmen från 1966 till 2018. För att ge svar på hur brunföring, övergödning och klimatförändringar...

Länsstyrelsen bekämpar den skadliga vattenväxten sjögull i Bolmen

När vattenväxten sjögull breder ut sig blir den så tät att den skuggar liv under ytan som gör att arter dör vilket medför att hela sjöns ekosystem förändras. Observera att detta är en genrebild, den är inte tagen i Bolmen. Foto: Mostphotos Det första fyndet av den...

Olika avrinningsområdens påverkan på sjöars brunifiering.

Increased DOC and Fe concentrations from terrestrial landscapes has led to the browning of boreal surface waters. The negative societal and ecological impacts of brownification are increased cost of water purification, increased presences of algae and cyanobacteria,...

Brunare och varmare sjöar ger mindre mängd fisk

Foto: SLU Klimatförändringar leder till att sjöar blir både varmare och brunare. Det påverkar ekosystemet – och fiskproduktionen. I en ny studie visar forskare från SLU att fiskar i varma sjöar ofta är yngre och mindre än i kallare sjöar och att fiskar växer sämre i...

Forskningsstation Bolmen med i forskningsprojektet Lifeplan

Forskningsstation Bolmen deltar i det 6-åriga projektet Lifeplan, som syftar till att undersöka den globala biologiska mångfalden och använda detta för att förutse framtidens biologiska mångfald med klimatförändringar. Projektet leds av Helsingfors universitet och där...

SITES AquaNet möter AQUACOSM-plus

Foto: SITES AquaNet SITES AquaNet, som Forskningsstation Bolmen är en del av, har nöjet att meddela att den standardiserade mesokosm infrastrukturen AquaNet, som finns i 5 sjöar i Sverige, är nu en del av AQUACOSM-plus. AQUACOSM-plus är ett EU finansierat projekt för...

Framflyttad – Internationell vattenkonferens 4 juni 2020

Framflyttad – Internationell vattenkonferens 4 juni 2020

Tyvärr måste vi meddela att den internationella vattenkonferensen 4 juni, 2020 vid Forskningsstation Bolmen är uppskjuten på grund av rådande omständigheter i världen. Vi har för avsikt att genomföra konferensen nästa år och hoppas att du då har möjlighet att delta....

Bolmens Fiskevårdsområdesförening – årets fiskevårdsområde!

Bolmens Fiskevårdsområdesförening – årets fiskevårdsområde!

Bolmens FVOV årets fiskevårdsområdesförening. Foto: Juha Rankinen På årets Nationella Fiskevattenägarkonferens i Norrköping, 20-21 november, utdelades priset för årets bästa fiskevårdsområdesförening (Fvof) till Bolmens Fvof med motiveringen: Föreningen bedriver ett...