AquaNet

I AquaNet studeras ekosystemens motståndskraft mot och respons på störningar och miljömässiga förändringar i en sjö.

Det kan till exempel handla om att följa hur ett ekosystem anpassar sig till nya miljömässiga förhållanden. Som hjälpmedel använder projektet mesokosmer, avskiljda bassänger nedsänkta i Bolmen där vi kan manipulera ekosystemen genom att reducera ljustillförseln och tillföra predatorer.

I projektet ingår fem stationer i fem sjöar, Svartberget, Erken, Asa, Skogaryd och Bolmen. Vid stationerna utförs standardiserat forskningsarbete av lokal personal. Experimenten utförs på flytande plattformar ute på sjöarna som innehåller 16 stycken mesokosmer. Plattformarna har 64 sensorer för bevakning av parametrar som temperatur, pH, syre, CH4 och CO2 vilka registrerar mätvärden i realtid. Detta genererar stora mängder data och möjliggör studier av ekosystemen i en stor upplösning.

Projektet har tagit fram ett standardiserat arbetssätt som är identiskt i varje station för att säkerställa att resultaten kan jämföras mellan sjöarna. Detta är viktigt då ett viktigt motiv till projektet är att kunna skilja på generella beteenden hos ekosystemen i alla sjöar från lokala skillnader som kan bero på temperatur, solinstrålning och avdunstning. Projektet är unikt genom att identiska plattformar med samma försöksupplägg undersöks i en klimatgradient i Sverige från Västerbotten till Småland.

Personal ansvarar för underhåll av plattformen, regelbundna vattenprovtagningar och provberedning vid tillhörande laboratorium. Vidare kommer sammansättningen av bakterier, växtplankton och djurplankton analyseras i vattenproverna på ett centralt forskningslaboratorium.

Målsättning för projektet

  • Att bygga upp standardiserade och jämförbara plattformar vid anslutna stationer.
  • Att genomföra ett standardiserat experiment med mesokosmerna vid stationerna.
  • Det långsiktiga målet är att expandera projektet över hela världen och genomföra identiska experimentuppsättningar för ekosystem i olika klimat.

 

Publicerad

Uppdaterad