Lifeplan

(Fritt översatt från Helsingfors universitets webbsida om Lifeplan)

Det finns två huvudorsaker till varför vi förstår biologisk mångfald och dess drivkrafter så dåligt. För det första saknar vi relevanta data, eftersom vi för de allra flesta arter har antingen inga data eller mycket sporadiska data. För det andra är de processer som ligger bakom biologisk mångfaldsdynamik komplexa, och vi saknar verktygen för att omvandla den data vi har till en sann förståelse av processerna bakom dem.

Genom LIFEPLAN kommer vi att övervinna båda hindren. Vi samlar nyckelexpertisen som behövs för att generera och tolka stora ekologiska data för en global syntes av biotiska mönster över vår planet som förenar gemenskapsekologi, metoder för automatiserat artigenkänning och Bayesiansk statistik för enorma data.

Som grund för hela LIFEPLAN-satsningen kommer vi att generera välstandardiserade globala data för en betydande del av alla arter. Sådan standardisering uppnås genom halvautomatiska metoder, som producerar jämförbara data oberoende av den exakta expertisen hos den person eller team som utför provtagningen. Baserat på en nyligen genomförd revolution inom provtagningsmetodik är en sådan samplingsdesign nu äntligen möjlig.

Projektet startade i september 2020 och pågår till slutet av 2025.

Karta som visar platserna som är med i Lifeplan

Lifeplan finns på 165 platser (mars 2023). Färgkoder: Röd = saknar utrustning eller kontrakt, Gul = har all utrustning och kontrakt, OK att börja provtagning om lokala tillstånd erhållits, Grön = har kontrakt och utrustning, och har laddat upp bild- eller ljuddata.

Lifeplan vid forskningsstation Bolmen

Insamlingen av data sker på en mosse vid sjön Bolmen utanför Unnaryd. Forskningsstation Bolmen har satt upp kameror, insektsfällor, mikrofoner och annan mätutrustning och sedan 2021 registreras varje rörelse eller surr på platsen.

Målet är att få en heltäckande kartläggning av djurlivet på platsen, innefattande däggdjur, fåglar, insekter och andra djurslag. I viss mån fångas miljöstatusen – nederbörds- och luftpåverkan – upp. Med regelbundenhet kommer även jordprover att grävas fram och skickas för analys.

Vi samlar in mängder med information som kan användas till allt från klimatforskning till högskoleuppsatser om ekologi.

Läs mer om Lifeplan på Helsingfors universitet

Läs mer om Lifeplan på forskningsstation Bolmen

Nu drar det EU-finansierade projektet Lifeplan igång på Forskningsstation Bolmen – Forskningsstation Bolmen

Lifeplan – kartläggning av biologisk mångfald – Forskningsstation Bolmen

Forskningsstation Bolmen med i forskningsprojektet Lifeplan – Forskningsstation Bolmen

Publicerad

Uppdaterad