Forskningsstation Bolmen med i forskningsprojektet Lifeplan

LifePlan - bild på fjärilar

Forskningsstation Bolmen deltar i det 6-åriga projektet Lifeplan, som syftar till att undersöka den globala biologiska mångfalden och använda detta för att förutse framtidens biologiska mångfald med klimatförändringar. Projektet leds av Helsingfors universitet och där 100 platser i världen kommer att genomföra landbaserade inventeringar. Projektet kommer att påbörjas hösten 2020 och avslutas i slutet av 2025. Forskningsstation Bolmen har med hjälp av familjen Ekwall på Tiraholms Fisk tagit ut en lämplig mark för projektet.