Brunare och varmare sjöar ger mindre mängd fisk

Abborrar på rad i storleksordning
Foto: SLU

Klimatförändringar leder till att sjöar blir både varmare och brunare. Det påverkar ekosystemet – och fiskproduktionen. I en ny studie visar forskare från SLU att fiskar i varma sjöar ofta är yngre och mindre än i kallare sjöar och att fiskar växer sämre i bruna sjöar. Sammantaget kan effekterna leda till lägre produktion av fisk i svenska sjöar, vilket är viktig att förstå om vi ska kunna förvalta våra vatten och vårt fiske på ett hållbart sätt i en varmare framtid (SLU nyheter mars 2019).

Forskningsrapport: Brunare och varmare sjöar ger mindre mängd fisk