LifePlan setup i skogen

Lifeplan – kartläggning av biologisk mångfald

LifePlan har nu varit igång 1 år och av de 117 globala och nordiska teamen så är 61 team i full gång med mätningar, 53 team saknar någon form av tillstånd för att påbörja mätningarna och 34 team saknar del av utrustning för att påbörja mätningarna. Från de 61 teamen har det insamlats från viltkamerorna ca 2,8 miljoner bilder och 66,8 TB ljudfiler från ljudupptagningsutrustningen, detta motsvarar ca 10 miljoner minuter.

Läs mer här: https://www2.helsinki.fi/en/projects/lifeplan

De 61 teamen har också skickat in jordprover som kommer att analyseras av Uppsala universitet och insektsprover som kommer att analyseras av Centre of Biodiversity Genomics i Kanada.

 

 

 

 

 

 

 

Helsingfors universitet har också upprättat en databas för identifiering av fågelsång, https://bsg.laji.fi/, där man också kommer att utveckla AI teknik som hjälp för identifieringen.

 

Läs nyhetsnotis om projektet: https://www.extrakt.se/global-jakt-pa-nya-arter/