Partnerloggor

Partnermöte vid Forskningsstation Bolmen

Efter ett par år av distans var det med stor entusiasm och framåtanda som deltagarna vid årets partnermöte träffades påPartnerloggor Forskningsstation Bolmen.

Fokus låg på forskning, engagemang och ett långsiktigt samarbete för att säkra framtidens vatten i sjön Bolmen. Flera doktorander/forskare presenterade forskningsresultat och studier om hur sjön påverkas på grund av klimat, väder, ekologi, markanvändning samt hur Bolmen mår när det kommer till brunifiering, vattenbalans och kringliggande våtmarker.

En viktig insikt som förmedlades under dagen var att det i bara blir mer och mer viktigt att förstå hur den framtida vattenförsörjningen kan säkras och lösas och sjöns värde för många andra intressenter. Fortsatt forskning och metodutveckling behövs samt nära samverkan mellan Bolmens partners och med andra forskare i Sverige och utomlands.

Partners i Forskningsstation Bolmen är förutom Sydvatten, Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Hallands län, Region Halland, Högskolan i Halmstad, Lunds Universitet, Smålands sjörike (som utgörs av de fyra kommunerna kring sjön Bolmen: Gislaved, Hylte, Ljungby och Värnamo), Bolmens fiskevårdsområde och Sweden Water Research. Forskningsstationen har ett nära samarbete med Tiraholms Fisk. Vi välkomnar även ett nytt möjligt samarbete med Linné universitetet och Campus Ljungby.