Ryggen och pälsen på ett vildsvin. foto nattetid taget av en viltkamera.

Lär känna Forskningsstation Bolmens praktikanter!

Sedan februari har vi haft praktikanterna Ida Johansson och Alexander Ronnedal hos oss på Forskningsstation Bolmen.

De läser sista terminen på programmet i Naturvård- och artmångfald vid Högskolan i Halmstad. ”En intressant utbildning om man gillar naturen där man blandar djupare kunskaper med att få ett samband mellan olika processer” tycker de.

Nedan följer en kort presentation av dem:

”Ida Johansson heter jag och trivs som bäst ute på upptäcktsfärd. Om det handlar om en promenad med hunden eller på resande fot spelar mindre roll, det viktiga är friheten. Utöver det gillar jag att påta i trädgården och att testa nya saker i ett försök att stilla nyfikenheten och lära mig nya saker”.

Ida Johansson

”Jag heter Alexander Ronnedal och är en hälsingegrabb som dragits till naturen sedan barnsben. Där finns alltid något nytt att se, lära och fascineras av. Därför är jag ofta den som tar omvägar för att någonting spännande syns på sidan av stigen eller för att få en skymt av fågeln som sjunger i träden”.

Alexander Ronnedal

Här berättar de lite om vad de har gjort under sin nio veckor långa praktik.

”På måndagarna har vi jobbat inom projektet LifePlan. I korthet går det ut på att vi byter minneskort på fem kameror som fångar djur eller rörelser och på fem ljudupptagningsenheter som fångar upp fågelljud och ljud från fladdermöss under olika tidsintervall. Vi sätter även ut en liten behållare som samlar in luftpariklar i ett dygn, innan den byts ut till en ny och körs i ytterligare ett dygn. All data från minneskorten laddas över till en extern hårddisk, varefter bildmaterialet bedöms. Det delar som bedöms innehålla något av värde tankas tillsammans med ljudfilerna över till LifePlans databas för vidare analys”.

Ytterligare ett projekt de varit delaktiga i är provtagningarna längs Murån.

”Hit har vi kört vi en gång per vecka för att samla in vatten, från åtta provpunkter. Vissa parametrar mäts direkt ute i fält, med hjälp av en sond (EXO 2). Tillbaka på forskningsstationen analyseras vattenproverna i en fotospektrometer som läser av färgtal och absorbans. För hoppningen är att dessa vattenprover och analyser tillsammans med kommande undersökningar, ska kunna ge svar på vad som egentligen sker längs den kraftigt brunifierade Murån, som har sitt utlopp i södra Bolmen”.

”Vi är båda mycket nöjda med och tacksamma för det vi utfört och fått lära oss på Forskningsstation Bolmen. Våra kunskaper har fördjupats i flera riktningar, från vattnets roll i naturen och samhället till brunifiering och dess konsekvenser, samt olika metoder av provtagningar i fält”.

 

Vi är också väldigt nöjda med er insats och säger stort tack från Sydvatten och Forskningsstation Bolmen. Bra jobbat!