Storån

Patterns and factors affecting brownification in a boreal river

Nytt examensarbete från Lunds Universitet av: Emil Winqvist.

Arbetet handlar om drivkrafterna bakom brunifieringen i Storån, Bolmens största inflöde.

Här kan man ladda ner hela arbetet eller en populärvetenskaplig sammanfattning.