Mesokosmer

Vill du vara med i ett samordnat mesokosmexperiment?

Vill du delta i ett samordnat mesokosmexperimet mellan fem svenska SITES-sjöar? Eller har du ett eget projekt du skulle vilja genomföra?

Just nu erbjuder SITES AquaNet genom EU-projektet AQUACOSM-plus forskargrupper, enskilda forskare och studenter att delta i ett samordnat mesokosmexperiment, mellan alla de fem svenska SITES-stationerna (Asa, Bolmen, Erken, Skogaryd och Svartberget) som ingår i SITES AquaNet!

Tveka inte att söka!

Här kan du läsa mer om projektet

Sista ansökningsdag är den 28 februari 2022