Motorbåt på Bolmen en grådisig dag.

Hur mycket vatten finns det i Lagans avrinningsområde?

Hur mycket vatten finns det i Lagans avrinningsområde?

Det har August Bjerkén och Kenneth M. Persson försökt att besvara i artikeln: Evaluating GIS based water budget components applicability and availability for the Lagan River catchment.  Läs svaret och hur de har gått till väga i senaste numret av tidskriften vatten.