Header Nyhetsbrev Juni 2024

Nyhetsbrev om Sydvattens uppströmsarbete och hållbar vattenförvaltning

En förutsättning för en stabil och säker vattenförsörjning är att sjöar och vattentäkter är i så god status som möjligt. Därför är Sydvatten, som är huvudman för Forskningsstaiton Bolmen, aktiva i olika projekt och samarbeten som syftar till att studera sambandet mellan klimatförändringar och ekosystem utöver den forskning som bedrivs på stationen.

Detta nyhetsbrev berättar om några av de spännande och verksamhetsnyttiga projekt som genomförs på Sydvatten.

Innehåll

  • Ultraljud och satelliter – morgondagens vattenövervakning i ett förändrat klimat?
  • Återvätningsprojekt i Plönninge
  • Pilotförsök i infiltrationsdamm (en del av Blue Transition)
  • Workshop om löst organiskt kol (DOC) i vatten
  • Vattenkonferensen 2025 – Save the date!

Första sidan i nyhetsbrevet om Sydvattens verksamhetsnyttiga projekt

(Bilden ovan länkar till nyhetsbrevet)

Vill du registrera för detta nyhetsbrev, vänligen kontakta christian.alsterberg@sydvatten.se

Sydvatten har forskningschef och forskningsledare som arbetar med hållbar vattenförvaltning och verksamhetsnära projekt. Bolaget är huvudman för Forskningsstation Bolmen. Sydvatten bedriver FoU i forskningsbolaget Sweden Water Research (SWR), som ägs gemensamt av Sydvatten, VA SYD och NSVA.