Täckduk läggs på isen på Bolmen

Arbetet mot den invasiva arten sjögull fortsätter

Sommaren 2020 gjordes det första fyndet av den främmande vattenväxten sjögull i Bolmen. Under sommaren gjorde Länsstyrelsen Halland en inventering av stränderna kring sjön, tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, fiskevårdsområdet och Bolmens forskningsstation.

Sjögull är en vattenväxt med flytande, runda blad och gula blommor. Den kan likna en gul näckros, men de gröna bladen är betydligt mindre och har vågiga kanter. Den sprider sig med både växtdelar och frön och när växten breder ut sig blir den så tät att den skuggar liv under ytan som gör att arter dör vilket medför att hela sjöns ekosystem förändras.

Den bästa utrotningsmetoden är att täcka över hela beståndet så att ljuset stängs ute för då hindras fotosyntesen och växten svälter ihjäl. En stor del av beståndet täcktes över redan i somras men då Sjögull klarar att övervintra är det viktigt att allt bestånd utrotas. Personal från Länsstyrelsen Halland, tillsammans med personal från Forskningsstation Bolmen, har därför lagt ut täckduk på isen på de ställen där bestånd av Sjögull identifierats. När isen släpper sitt grepp om sjön sjunker duken ner och lägger sig över växterna som ligger i vinterdvala på botten.