Våtmark

Rätt våtmark på rätt plats

Här kan du läsa om det LONA-finansierade våtmarksprojekt som pågår i vid forskningsstation Bolmen.

Projektet leds av högskolan i Halmstad och syftar till att undersöka hur våtmarkers placering och utformning kan optimeras för att motverka brunifieringen* inom Bolmens avrinngsområde.

Läs mer om LONA, den Lokala Naturvårdssatsningen, på naturvårdsverkets webb.

*Brunifiering innebär att ytvatten blir allt brunare på grund av att organiskt material utlakas och bryts ner till humus. Brunifiering av våra sjöar och vattendrag är negativt för vattenlevande djur och växter, för dricksvattenproduktion och för rekreation.