SITES AquaNet möter AQUACOSM-plus

Mesokosmer på sjön Bolmen
Foto: SITES AquaNet

SITES AquaNet, som Forskningsstation Bolmen är en del av, har nöjet att meddela att den standardiserade mesokosm infrastrukturen AquaNet, som finns i 5 sjöar i Sverige, är nu en del av AQUACOSM-plus.
AQUACOSM-plus är ett EU finansierat projekt för mesokosm baserad forskning i marina och sötvatten ekosystem. Inom AQUACOSM-plus, kommer SITES AquaNet kunna erbjuda transnationell tillgång för forskare inom EU av AquaNet mesokosm infrastruktur från och med 2022.