Lyssna på forskningen från Bolmen i direktsändning

Lyssna på forskningen från Bolmen i direktsändning

P4 Hallands "Solfångarna" var måndag den 25 juni på Tiraholm där Forskningsstationen är förlagd och platsen för Sydvattens kurser Tänk H2O! Forskningsledare, Linda Parkefelt, intervjuas vid Bolmens strand och berättar om AquaNet - tunnorna i sjön med 16 mini-Bolmar!...

Vattenforskning och fisk på akademins vårmöte 4 juni 2018

Här följer ett utdrag från Hallands Akademis hemsida från den 11 juni 2018 "Nyligen startade Sydvatten en forskningsstation med inriktning på sötvatten vid Tiraholms fisk vid Bolmen. Samtidigt satsar Tiraholms fisk på ett nytt hotell och utökad verksamhet. Båda...

Hässleholms Vatten synar forskningsstationen

Hässleholms Vatten besökte Tiraholm och forskningsstationen, onsdag 9 maj, där de fick en rundvisning och presentation, av föreståndare Juha Rankinen, kring verksamheten som bedrivs och de projekt som ska bedrivas under sommaren. Vidare diskuterades brunifieringen och...

Stora fiske- och vattendagen i Värnamo

Stora fiske- och vattendagen i Värnamo

Lördag 5 maj fanns forskningsstation Bolmen och föreståndare Juha Rankinen på plats i Åbroparken i Värnamo för den årliga fiske- och vattendagen. Där kunde besökare ta del av information kring Bolmentunneln, vattenrening, vattenanvändning, forskning kring brunifiering...

Centerpartiet besökte forskningsstationen

Fredag 4 maj besökte representanter från Centerpartiet forskningsstationen och Tiraholms fisk. Där fick de en presentation av Vicky och Malin Ekwall på Tiraholms fisk om verksamheten och de framtida planerna. På eftermiddagen fick deltagarna en rundvandring i området...

Stort partnermöte på forskningsstationen

Stort partnermöte på forskningsstationen

Torsdagen 19 april höll forskningsstationen ett partnermöte för Sydvattens styrelse, företrädare från kommunerna kring Bolmen, företrädare från Region Halland, Länsstyrelsen Halland och Högskolan i Halmstad. Även lokalpress var inbjudna och fanns på plats. De fick en...

Sweden Water Research i nationellt forskningssamarbete

Sweden Water Research i nationellt forskningssamarbete

I november 2017 blev det klart att Sweden Water Research blir associerad medlem till SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science/Nationell infrastruktur för ekosystemforskning) för den vetenskapliga verksamheten vid Bolmen. – Genom Sweden Water Research får...

VA-branschens kompetens säkras vid Bolmen

VA-branschens kompetens säkras vid Bolmen

Vattenförsörjning är en av våra viktigaste framtidsfrågor. Men vem ska arbeta med framtidens vatten? Hur många ungdomar vet att man kan arbeta med dricksvatten? Utmaningarna är stora då det gäller att trygga återväxten i VA-branschen. Vid Bolmen genomför Sydvatten...

Långsiktigt engagemang i Bolmen

Långsiktigt engagemang i Bolmen

Under överskådlig tid kommer Bolmen att vara Skånes viktigaste vattentäkt. Kunskap om hur vattentäkten ändras på grund av klimat, väder, ekologi, markanvändning med mera kommer att bli allt viktigare att ta fram och förstå så att den framtida vattenförsörjningen kan...