Forskningsstation Bolmen

Partnermöte vid Forskningsstation Bolmen

26 mars samlades ca 30 personer samlades på Tiraholms hotell för det årliga partnermötet vid Forskningsstation Bolmen.

Partnerrepresentanterna kom från kommunerna och regionerna runt sjön Bolmen, lokala länsstyrelser, Statkraft, Lagans vattenråd, Bolmens Fiskevårdsområdesförening, Skogsstyrelsen och SITES.

Bolmen och dess avrinningsområde samt loggor på partners till Forskningsstation Bolmen

Bolmen med sitt avrinningsområdet samt partners till Forskningsstation Bolmen.

Mattias Leijon, VD på Sydvatten

Mattias Leijon, VD på Sydvatten

Mattias Leijon, VD på Sydvatten, presenterade företagets vision och arbete med fokus på Sydvattens nya strategiska mål om att minska dricksvattenanvändningen med 2 % årligen fram till 2040 som ett sätt att implementera de globala hållbarhetsmålen 6, 14 och 15.

Mattias förklarade även hur viktig Bolmen är för invånarna i sydvästra Skåne som får sitt dricksvatten från Sjön Bolmen. Sydvatten arbetar med att skapa redundans i hela dricksvattenkedjan, från sjön Bolmen ända ut till alla hushållen i västra Skåne, och hur detta arbete gör att sjöns välbefinnande är så oerhört viktig, både nu och i framtiden.

Juha Rankinen, stationschef vid Forskningsstation Bolmen, berättade om stationens arbete under 2023 vilket inkluderar det omfattade arbetet inom SITES och förra årets utveckling där Forskningsstationen integrerades i SITES Water. Juha berättade även kortfattat om SITES AquaNet/AQUACOSM-experimenten under 2022 och 2023.

 

Under partnermötet lyftes betydelsen av Vattenkonferensen som hölls våren 2023 på Tiraholm, och som framgent kommer arrangeras vartannat år. Deltagarna fick även en presentation av Tänk H2O!-projektet som har pågått sedan 2014. Projektet bjuder in ca 800-900 gymnasieelever till Tiraholm och Forskningsstation Bolmen för att under två dagar uteslutande lära sig om vatten och vattnet betydelse. Tänk H2O!-projektet har, utöver att ha utbildat ca 8000 elever om vår viktigaste naturresurs, dessutom resulterat i en doktorand i psykologi och en bok om utomhuspedagogisk för grundskolor, skriven i samarbete med Skogsstyrelsen som en del av Grip on Life.

Clemens Klante

Clemens Klante, forskningsledare på Forskningsstation Bolmen

Clemens Klante, ny forskningsledaren vid Forskningsstation Bolmen, presenterade planerna för en meteorologisk station vid Forskningsstation Bolmen, ett projekt i samarbete med Statkraft och markägarna av Tiraholm. Clemens nämnde även det kommande NOM-mötet den 11-12 april, där de främsta forskarna i Sverige samlas för att fokusera på ämnet sjöbrunfärgning. (NOM = naturligt organiskt material). Clemens avslutade med att lyfta fram ett kommande forskningsprojekt tillsammans med Högskolan i Halmstad, Region Halland och Skogsstyrelsen.

Partnermötet avslutades med att Christian Alsterberg, forskningsledare, och Kenneth M Persson, forskningschef på Sydvatten, presenterade tankar och idéer för en förvaltningsplan för Bolmen, baserad på det framgångsrika arbetet vid Vombsjön i Skåne (Läs mer om projekt Fokus Vombsjön). Alla deltagare uppmanades att fundera över hur en sådan plan kan genomföras.

Christian Alsterberg, forskningsledare1.1

Christian Alsterberg, forskningsledare på Forskningsstation Bolmen och adjungerad lektor