Logga från FN för världsvattendagen

Världsvattendagen 22 mars

Världsvattendagen instiftades av FN 1992 och firas varje år den 22 mars. Det är en dag då vattnets värde uppmärksammas världen över för att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang för vattenrelaterade problem och verka för ett hållbart hanterande av vatten.

I år är temat för Världsvattendagen Vatten för fred och belyser vikten av tillgång till rent vatten för en stabil och konfliktfri värld. Genom att ändra hur vi använder och förbrukar vatten kan vi alla göra skillnad för konfliktdrabbade delar av världen. Klimatförändringar och befolkningsökning, tillsammans med nationella och globala krav, gör att vi måste samarbeta kring vattenresursen och vi måste använda vatten på ett mer hållbart sätt.

Logga för Världsvattendagen 2024

Såhär skriver FN om årets tema för Världsvattendagen (fritt översatt):

 • Vatten kan skapa fred eller orsaka konflikter.
 • När det är ont om vatten, om det är förorenat eller när människor har ojämn eller ingen tillgång till vatten, kan spänningar uppstå mellan samhällen och länder.
 • När klimatförändringarnas påverkan ökar och befolkningen växer, finns det ett brådskande behov, inom och mellan länder, att förena sig kring att skydda och bevara vår mest värdefulla resurs.
 • Allmän hälsa och välfärd, livsmedels- och energisystem, ekonomisk produktivitet och miljöintegritet är alla beroende av ett väl fungerande och rättvist hanterat kretslopp.
 • Mer än 3 miljarder människor över hela världen är beroende av vatten som passerar nationella gränser. Ändå har endast 24 länder samarbetsavtal för allt sitt delade vatten.

Det summerande ordet är samarbete. Samarbete om den naturresurs varpå allt liv är beroende samt att undvika överutnyttjande av resursen.

En hållbar vattenanvändning

Sydvatten har god tillgång på vatten från våra sjöar men anledningarna till att inte slösa är fler än enbart tillgången. Dels är vatten en naturresurs som vi bör hantera varsamt, dels går det åt mycket energi för att rena och producera dricksvatten och dels är vattnet betydelsefullt för mycket mer än enbart som dricksvatten. De sjöar Sydvatten tar vatten från är värdefulla även för rekreation, fiske, bad, turism, friluftsliv, djur och natur.

Hållbar vattenanvändning i hemmet

 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna och rakar dig. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas 18 liter vatten.
 • Duscha kortare. Om du minskar duschtiden med 5 minuter kan du spara 60 liter.
 • Undvik att bada badkar. Det går åt 150-200 liter för att fylla ett badkar.
 • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt.

Hållbar vattenanvändning i trädgården

 • Vattna med vattenkanna. En vattenslang kan förbruka så mycket som 1000 liter per timme.
 • Samla regnvatten i en tunna.
 • Plantera inte gräs eller häckar under sommartid.  Det är mycket bättre att göra på hösten då det är fuktigare i marken och det regnar mer.
 • Låt gräsmattan vara. Gräsmattan klarar av en långvarig torka.
 • Ta hand om poolen. Fyll poolen sakta och nattetid, se till att den inte läcker och täck över den när den inte används för att minska avdunstningen.

Skydda vattnet

Vatten är vår viktigaste naturresurs och på Sydvatten arbetar vi på olika sätt med att skydda Bolmen, Vombsjön och Ringsjön från föroreningar. Södra Bolmen, liksom hela Vombsjön samt Vombfältet är vattenskyddsområden. Det innebär att alla som befinner sig inom skyddsområdena måste ta hänsyn till skyddet av vattentäkten och undvika sådant som kan leda till att sjöarna förorenas. Bolmen och Vombsjön är viktiga dricksvattentäkter och de är även värdefulla för rekreation, fiske, bad, turism, friluftsliv, djur och natur.

Alla kan hjälpa till att hålla yt- och grundvattentäkter rena, till exempel genom att tvätta bilen i en biltvätt i stället för på garageuppfarten eller gatan, genom att lämna kemikalier, petroleumprodukter och färgrester till återvinningscentraler och genom att slänga skräp i soptunnan istället för på gatan eller i naturen.