Närbild på en vattendroppe som landar på ytan av en blank vattenyta

Vattenbranschens innovationsprogram WAVE beviljat

WAVE – Water for Vital Environments – vattenområdets största nationella satsning inom forskning och innovation någonsin har fått beviljat statlig finansiering genom Impact Innovation.

Wave-programmet ska åstadkomma en systemomställning för hanteringen av vattenresurser och relaterad infrastruktur där målet är en framtid där vatten är tillgängligt i rätt kvantitet och kvalitet trots ett föränderligt klimat. Programkontoret leds av Rise i samverkan med IVL Svenska Miljöinstitutet, Linköping Science Park, Lunds universitet, Stockholm Environmental Institute och Svenskt Vatten. Även ett flertal medlemmar ingår i programmet som syftar till att åstadkomma hållbart vatten för alla. Sydvatten är delaktig i programmet via Sweden Water Research, Sydvattens, NSVA och VA SYDs gemensamma forskningsbolag.

Impact Innovation är Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet som ska öka takten i den gröna omställningen och stärka vår internationella konkurrenskraft. Bakom satsningen står Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Nu har myndigheterna beslutat om de första fem programmen som får finansiering. De fokuserar på hållbar och resililient  industri, hållbar metall- och mineralförsörjning, hanteringen av vattenresurser, en reformerad offentlig sektor samt hållbar samhällsbyggnad och mobilitet.

Ett av de fem första fem programmen som får finansiering är alltså

  • Water for Vital Environments – hållbart vatten för alla år 2050

Övriga fyra program är

  • Net Zero Industry Programme – accelerera svensk tillverkningsindustris utveckling mot netto noll-utsläpp
  • Metals&Minerals – hållbar och motståndskraftig metall- och mineralförsörjning
  • SustainGov – reformera offentlig sektor för att säkerställa samhällets hållbarhetsomställning
  • Shift2Access – ställ om Sverige till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla

När programmen är i full gång är det en statlig finansiering på en halv miljard kronor per år, där näringslivet och andra aktörer kommer att bidra med minst lika mycket.

Mer information:

Impact Innovation

RISE

IVL

Svenskt Vatten