Logga på Lunds Universitet och foto på Ahmed Sabbir

Undersökning av samband mellan NOM och geofysik i sediment

Examensarbete på Forskningsstation Bolmen under våren 2024.

Ahmed Sabbir ska undersöka korrelationen mellan naturligt organiskt material (NOM) i dikes- och vattendragssediment och geofysikaliska egenskaper.

Syfte och metod

Syftet med denna avhandling är att undersöka korrelationen mellan NOM och geofysiken i sediment från vattendrag och diken som rinner ut i Bolmen. För att bestämma NOM:s sammansättning kommer totalt organiskt kol (TOC) och järninnehåll att analyseras. Samtidigt kommer spektral inducerad polarisation (SIP) att utföras i laboratoriet för att bestämma elektrisk resistivitet och ledningsförmåga. Efter dessa analyser kommer korrelationen mellan elektriska signaler och NOM att undersökas.

Bakgrund

NOM (naturligt organiskt material) är en komplex blandning av organiska föreningar som påverkar både ekosystem och vattenkvalitet. NOM upptäcks allt oftare i sjöar och vattendrag på norra halvklotet och det påverkar effektiviteten i dricksvattenbehandlingen genom att den måst filtreras för att undvika bildning av toxiska ämnen i beredningsprocessen. Dessutom orsakar NOM en färgförändring i vattnet som får en gul-brun färg.

Om man kan mildra effekterna som orsakar dessa förändringar i vattnet kan man minska kostnaderna för att producera dricksvatten.

Trots att det finns gott om studier om NOM i ytvatten har korrelationen mellan NOM och geofysikaliska egenskaper i sedimentet ännu inte undersökts.

Denna avhandling kan skapa nya möjligheter inom detta forskningsområde samt erbjuda stor potential för att utveckla nya metoder för att undersöka och bedöma närvaron och kvaliteten på NOM i olika sediment- och jordkompositioner.

Resultatet presenteras i maj 2024.

Handledare

Gerhard Barmen, biträdande professor, ingenjörsgeologi, LTH

Tina Martin, forskare, ingenjörsgeologi, LTH

Clemens Klante, forskningsledare, Sydvatten

Examinator

Jan-Erik Rosberg, biträdande professor ingenjörsgeologi, LTH