Forskningsstation Bolmen

Långsiktigt engagemang i Bolmen


Forskningsstation Bolmen ligger på Tiraholm vid Bolmen i Hylte kommun. Inriktningen för forskningen är i första hand miljöövervakning, fiske- och fiskevård, projekt för vattenvård och effekter av klimatförändringar på sjöekosystem. Stationen ingår i ett nationellt nätverk av fältstationer, SITES, och är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på Bolmen. Pedagogiska projekt som nk H2O! ingår även i stationens uppdrag. Allmänheten är välkomna att besöka stationen.

Forskningsstation Bolmen med i forskningsprojektet Lifeplan

Forskningsstation Bolmen deltar i det 6-åriga projektet Lifeplan, som syftar till att undersöka den globala biologiska mångfalden och använda detta för att förutse framtidens biologiska mångfald med klimatförändringar. Projektet leds av Helsingfors universitet och där...

läs mer

SITES AquaNet möter AQUACOSM-plus

Foto: SITES AquaNet SITES AquaNet, som Forskningsstation Bolmen är en del av, har nöjet att meddela att den standardiserade mesokosm infrastrukturen AquaNet, som finns i 5 sjöar i Sverige, är nu en del av AQUACOSM-plus. AQUACOSM-plus är ett EU finansierat projekt för...

Framflyttad – Internationell vattenkonferens 4 juni 2020

Framflyttad – Internationell vattenkonferens 4 juni 2020

Tyvärr måste vi meddela att den internationella vattenkonferensen 4 juni, 2020 vid Forskningsstation Bolmen är uppskjuten på grund av rådande omständigheter i världen. Vi har för avsikt att genomföra konferensen nästa år och hoppas att du då har möjlighet att delta....

Bolmens Fiskevårdsområdesförening – årets fiskevårdsområde!

Bolmens Fiskevårdsområdesförening – årets fiskevårdsområde!

Bolmens FVOV årets fiskevårdsområdesförening. Foto: Juha Rankinen På årets Nationella Fiskevattenägarkonferens i Norrköping, 20-21 november, utdelades priset för årets bästa fiskevårdsområdesförening (Fvof) till Bolmens Fvof med motiveringen: Föreningen bedriver ett...