Forskningsstation Bolmen

Långsiktigt engagemang i Bolmen


Forskningsstation Bolmen ligger på Tiraholm vid Bolmen i Hylte kommun. Inriktningen för forskningen är i första hand miljöövervakning, fiske- och fiskevård, projekt för vattenvård och effekter av klimatförändringar på sjöekosystem. Stationen ingår i ett nationellt nätverk av fältstationer, SITES, och är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på Bolmen. Pedagogiska projekt som nk H2O! ingår även i stationens uppdrag. Allmänheten är välkomna att besöka stationen.

Nationell yrkesfiskekonferens 31 jan – 1 feb 2019 CCC Karlstad

Nationell yrkesfiskekonferens 31 jan – 1 feb 2019 CCC Karlstad

Utdrag från Landsbygdsnätverkets hemsida 2019-02-05 (Fotograf bild: Jeanette Dahlström) "Tema för konferensen var värdeskapande och innovation. Hur skapar vi ökat värde, ekonomiskt och socialt, från befintliga och framtida resurser. Vår tanke var att föra samman olika...

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År!

Vi på forskningsstation Bolmen vill tacka er, som varit i stort och smått delaktiga i stationens verksamhet och alla gäster som besökt oss på stationen, för ett fantastiskt 2018. Vi önskar er en skön och avkopplande jul och ett gott nytt år! Vi ses igen under 2019....

NSVA Helsingborg på besök

NSVA Helsingborg på besök

26-27 november 2018 NSVA, www.nsva.se, Helsingborg besökte Tiraholm och forskningsstationen, under två dagar, där de fick ta del av den verksamhet som bedrivs på forskningsstationen, från Tänk H2O till sommarens försök kring brunifieringens påverkan på Bolmens vatten....