Forskningsstation Bolmen

Långsiktigt engagemang i Bolmen


Forskningsstation Bolmen ligger på Tiraholm vid Bolmen i Hylte kommun. Inriktningen för forskningen är i första hand miljöövervakning, fiske- och fiskevård, projekt för vattenvård och effekter av klimatförändringar på sjöekosystem. Stationen ingår i ett nationellt nätverk av fältstationer, SITES, och är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på Bolmen. Pedagogiska projekt som nk H2O! ingår även i stationens uppdrag. Allmänheten är välkomna att besöka stationen.

De flyttar ut skolan i verkligheten

Sjön Bolmen blir klassrum för Polhemskolans tvåor Utdrag från artikel i Tidningen Gymnasiet av Enikö Koch 26 okt 2018 Varje år deltar flera klasser från naturvetarprogrammets årskurs två på Polhemskolan i Lund i en studieresa till sjön Bolmen, anordnad av Sydvatten....

läs mer
Hydrologins betydelse för brunifiering av vattendrag och sjöar

Hydrologins betydelse för brunifiering av vattendrag och sjöar

De senaste decennierna har våra vattendrag och sjöar blivit allt brunare vilket utgör ett problem vid vattenverken. Det kan i framtiden bli nödvändigt att hitta nya källor till dricksvatten och det bruna vattnet kan också påverka värdet för rekreation. Den bruna...

Sista Tänk H2O! kursen för i år!

Sista Tänk H2O! kursen för i år!

Under fem fantastiska och intensiva veckor har vi utbildat ca 900 elever om vatten, vattnets värde, vattenförsörjning och vilka utmaningar vi står inför gällande vårt viktigaste livsmedel. Tack alla elever och lärare för ert deltagande i Tänk H2O! 2018. Stipendiet för...