Forskningsstation Bolmen

Långsiktigt engagemang i Bolmen


Forskningsstation Bolmen ligger på Tiraholm vid Bolmen i Hylte kommun. Inriktningen för forskningen är i första hand miljöövervakning, fiske- och fiskevård, projekt för vattenvård och effekter av klimatförändringar på sjöekosystem. Stationen ingår i ett nationellt nätverk av fältstationer, SITES, och är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på Bolmen. Pedagogiska projekt som nk H2O! ingår även i stationens uppdrag. Allmänheten är välkomna att besöka stationen.

Vattenforskning och fisk på akademins vårmöte 4 juni 2018

Här följer ett utdrag från Hallands Akademis hemsida från den 11 juni 2018 "Nyligen startade Sydvatten en forskningsstation med inriktning på sötvatten vid Tiraholms fisk vid Bolmen. Samtidigt satsar Tiraholms fisk på ett nytt hotell och utökad verksamhet. Båda...

Hässleholms Vatten synar forskningsstationen

Hässleholms Vatten besökte Tiraholm och forskningsstationen, onsdag 9 maj, där de fick en rundvisning och presentation, av föreståndare Juha Rankinen, kring verksamheten som bedrivs och de projekt som ska bedrivas under sommaren. Vidare diskuterades brunifieringen och...

Stora fiske- och vattendagen i Värnamo

Stora fiske- och vattendagen i Värnamo

Lördag 5 maj fanns forskningsstation Bolmen och föreståndare Juha Rankinen på plats i Åbroparken i Värnamo för den årliga fiske- och vattendagen. Där kunde besökare ta del av information kring Bolmentunneln, vattenrening, vattenanvändning, forskning kring brunifiering...