Forskningsstation Bolmen

Långsiktigt engagemang i Bolmen


Forskningsstation Bolmen ligger på Tiraholm vid Bolmen i Hylte kommun. Inriktningen för forskningen är i första hand miljöövervakning, fiske- och fiskevård, projekt för vattenvård och effekter av klimatförändringar på sjöekosystem. Stationen ingår i ett nationellt nätverk av fältstationer, SITES, och är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på Bolmen. Pedagogiska projekt som nk H2O! ingår även i stationens uppdrag. Allmänheten är välkomna att besöka stationen.

Forskningsstation Bolmen bygger ut

Forskningsstation Bolmen bygger ut med en våning till, där bottenplan består av utökat laborationsutrymme tillsammans med instrumentrum. Ovanvåningen består av konferensrum, arbetsrum, kök och...

Save the date – Regional och Internationell vattenkonferens

Save the date – Regional och Internationell vattenkonferens

Forskningsstation Bolmens första konferens om vatten. En konferens för dig som vill veta mer om forskningen som bedrivs vid stationen eller om vatten som resurs för samhället. Datum för konferensen är 4-5 juni 2020. Välkomna till Forskningsstation Bolmen!