Forskningsstation Bolmen

Långsiktigt engagemang i Bolmen


Forskningsstation Bolmen ligger på Tiraholm vid Bolmen i Hylte kommun. Inriktningen för forskningen är i första hand miljöövervakning, fiske- och fiskevård, projekt för vattenvård och effekter av klimatförändringar på sjöekosystem. Stationen ingår i ett nationellt nätverk av fältstationer, SITES, och är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på Bolmen. Pedagogiska projekt som nk H2O! ingår även i stationens uppdrag. Allmänheten är välkomna att besöka stationen.

Internationell vattenkonferens 4 juni 2020

Internationell vattenkonferens 4 juni 2020

Välkomna till forskningsstation Bolmens första internationella vattenkonferens den 4 juni 2020 på Tiraholm. Konferensen vill uppmärksamma forskningen om hur brunifiering och klimatförändringar påverkar vattenkvalitén och ekosystemen i svenska sjöar, med exempel från...

läs mer
Bolmens Fiskevårdsområdesförening – årets fiskevårdsområde!

Bolmens Fiskevårdsområdesförening – årets fiskevårdsområde!

Bolmens FVOV årets fiskevårdsområdesförening. Foto: Juha Rankinen På årets Nationella Fiskevattenägarkonferens i Norrköping, 20-21 november, utdelades priset för årets bästa fiskevårdsområdesförening (Fvof) till Bolmens Fvof med motiveringen: Föreningen bedriver ett...