Vattenutställningen nu invigd!

Forskningsstation Bolmen firade nationaldagen med öppethus och invigning av vattenutställningen på Tiraholm.

Malin Ekwall, vd på Tiraholms fisk och Sydvattens projektledare för vattenutställningen Victoria Beckman invigde på nationaldagen vattenutställningen, genom att tillsammans knyta upp en rosett av blågula band vid ”Bolmentunneln”, en del av utställningen.

Vattenutställningen är en interaktiv utomhusutställning som består av flera delar, tänkta att fungera var för sig eller tillsammans. För den som endast vill njuta av den vackra miljön eller för den som vill ett gå på upptäcktsfärd om vattenresursens betydelse utifrån olika perspektiv.

”Utställningen är gjord för att vara lekfull, rolig och lärorik för besökare i alla åldrar. Samtidigt som den sätter fokus på både det nationella och globala värdet av vatten” säger Victoria, och fortsätter ”Förhoppningen är att den ska inspirera besökarna till att, diskutera, fundera och vilja vet mer om vår viktigaste naturresurs”

Förutom invigning av Vattenutställningen hade Forskningsstation Bolmen som vanligt öppet hus, vilket var väldigt uppskattat och välbesökt. Många ville prata med forskaren Clemens Klante och Forskningsstationsföreståndare, Juha Rankinen som båda var på plats och svarade på frågor från allmänheten. ”Det är kul att så många är intresserade av forskningen och vad som händer på stationen” säger Clemens som snart ska disputera på de hydrodynamiska förhållandena i Bolmen.

Victoria hälsar ”att tanken är att utställningen ska upplevas på plats, men för den som vill ‘fuska’ kan man läsa mer om utställningens olika delar på Forskningsstationens hemsida”.