Clemens Klante pratar med Rolf Davig Vogt från Norsk Institutt for Vannforskning vid disputationen 9 juni 2023

Doktor Clemens Klante anställs som forskningsledare på Forskningsstation Bolmen

Fredagen 9 juni 2023 disputerade Clemens Klante på sin avhandling med titeln ”Hydrophysical processes governing brownification – A case study of Lake Bolmen, Sweden”.

Clemens har framförallt undersökt kopplingen mellan brunifiering och de hydrodynamiska processerna (tex vattenströmmar och vågor) i Bolmen, med hjälp av bland annat beräkningsmodeller och satellitdata.

Vid disputationen bjöd Clemens på en fantastisk presentation samt en intressant diskussion med opponenten Rolf Davig Vogt från Norsk Institutt for Vannforskning och resten av betygskommittén.

Clemens avhandling hittar du här.

Den 23 juni börjar Clemens arbeta som forskningsledare på Forskningsstation Bolmen. Clemens Klante, forskningsledare på Forskningsstation Bolmen