Namnet på räddningsbåten är Sydvatten

Sjösättning av räddningsbåten Sydvatten i Bolmen

Genom en donation från Sydvatten har en ny räddningsbåt sjösatts i Bolmen som en del av Svenska sjöräddningssällskapet. Donationen är en tilldelning ur Bolmenfonden som årligen ger ut pengar till föreningar, intresseorganisationer och kommuner som på olika sätt utför vattenkvalitetsförbättrande åtgärder eller aktiviteter i Bolmen.

Den 9 juni sjösattes båten Sydvatten i Bolmen. Den nya räddningsbåten är lågkölad och har en jetmotor vilket gör att den kan gå i land på grunda öar och har liten svängradie för att snabbt och smidigt kunna bistå i räddningsinsatser.

  Lars Samuelsson, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet, Jörgen Johansson, VD på Sydvatten, Ilmar Reepalu, ordförande i Sydvattens styrelse, och Ola Johannesson, stationsansvarig på RS Bolmen.


Lars Samuelsson, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet, Jörgen Johansson, VD på Sydvatten, Ilmar Reepalu, ordförande i Sydvattens styrelse, och Ola Johannesson, stationsansvarig på RS Bolmen.

– Räddningsbåten Sydvatten är en mycket viktig pusselbit för vår möjlighet till effektiva räddningsinsatser i Bolmen. Det är viktigt att snabbt och effektivt kunna genomföra insatser vid olyckor och andra tillbud som riskerar att förorena vattnet i Bolmen samt livräddande insatser och här ser vi verkligen att den nya båten kommer göra nytta, säger Ola Johannesson, stationsansvarig på RS Bolmen.

Det har funnits verksamhet i Bolmen sedan 1992 med både sjöräddning och räddningsvärn och det finns 12 frivilliga sjöräddare som har jour dygnet runt och som övar och utbildar sig kontinuerligt. På räddningsstationen finns det i dag två räddningsbåtar. Sjöräddningssällskapet har behov av att ersätta den äldre av de båda räddningsbåtarna med en ny.

– Det känns jättebra att vi på Sydvatten genom Bomenfonden kan hjälpa till att utöka Sjöräddningssällskapets möjligheter till sjöräddning i Bolmen. Om en förorening sprids i sjön kan det få stora konsekvenser för dricksvattenproduktionen och med denna nya båt ökar möjligheterna att tidigt begränsa spridningen, säger Ilmar Reepalu, ordförande Sydvatten.

Sjöräddningssällskapet medverkar vid merparten av all sjöräddning i Sverige. Föreningen saknar statligt bidrag och är därför beroende av donationer, medlemskap, gåvor och frivilliga insatser. Mer information om Svenska Sjöräddningssällskapet: sjoraddning.se

 

Sydvattens ordförande Ilmar Reepalu åker med på Sjöräddningssällskapets invigningstur med räddningsbåten Sydvatten. Båten körs av Karl-Johan Kårhammar.

Sydvattens ordförande Ilmar Reepalu åker med på Sjöräddningssällskapets invigningstur med räddningsbåten Sydvatten. Båten körs av Karl-Johan Kårhammar.