Fika på ängen under vattenkonferensen

Röster från Vattenkonferensen 2023

Vi frågade några av konferensdeltagarna vad de tyckte om konferensen och om det är något särskilt de tar med sig från den.

Conny Eskilson

Conny Eskilson, Utredare, Värnamo kommun

– Jag tycker att det var ett par bra dagar. Speciellt programpunkterna i inspirationsmedleyt från forskningen var väldigt givande.

– Jag tar särskilt med mig hur viktigt det är med samverkan och att man får ta del av den kunskap som kommer fram i olika forskningsprojekt.

 

 

 

Elin Oscarsson

Elin Oscarsson, Brandingenjör, Ljungby räddningstjänst

– Det var välplanerade dagar med variation och bredd av aktörer och moment. Kopplingen mellan konferensensens tema och att faktiskt befinna sig på plats vid Bolmen var klockren.

–Jag tar med mig insiktsfulla möten och en djupare förståelse för hur sjön Bolmen fungerar. Förståelsen för sjöns rörelsemönster kommer jag att dela med mina kollegor och applicera i projektet jag arbetar med nu. Som privatperson tar jag med mig insikter om hur jag genom enkla beteendeförändringar kan bidra till en bättre vattenanvändning.

 

Henrik Kjellgren

Henrik Kjellgren, Verksamhetsutvecklare, Laholmsbuktens VA

– Jag blir inspirerad av de duktiga föreläsarna. Miljön och vädret var fantastiska. Nya och bekanta ansikten ger nyfikenhet på att få lära sig mer.

– Insikten av hur viktig Bolmen är för inte bara dricksvattenförsörjningen i Södra sverige, men också som en resurs som måste skyddas för vår och framtida generationers skull.

 

Karin Valtinat

Karin Valtinat, Biträdande enhetschef, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen Halland

– Det var en bra konferens med bra bredd utan att bli spretig. Även bra bredd bland deltagarna.

– Jag tar särskilt med mig att det kanske inte går att göra våtmarker för alla syften samtidigt, för då blir det inte riktigt bra för något. Varken för biologisk mångfald, kväverening eller skridskois.