Lunds universitets sigill

Tre masteruppsatser om Bolmen

Nyligen publicerades tre nya masterarbeten om Bolmen från Lunds Universitet:

Modelling of water and material transport in River Storån to Lake Bolmen av Imjal Sukupayo från avdelningen för teknisk vattenresurslära

och

Assessment of Groundwater Flow to Lake Bolmen av Massimiliano Favaro från avdelningen för teknisk geologi.

samt

Modeling wind-induced currents in lake Bolmen, Sweden, using TELEMAC 2D av Prasanjaya Ekanayake vid avdelningen för teknisk vattenresurslära.