Här ska senaste tekniken för mätning av vattenkvalitet utvecklas

Det nedlagda Källby vattenverk i Lund har fått nytt liv som testbädd för att testa och utveckla framtidens instrument och mätmetoder för vattenkvalitet. Nu får VA SYD 2,5 miljoner kronor från Vinnova för att vidareutveckla Källby vattenverkstad tillsammans med ytterligare två testbäddar.

Unik testmöjlighet längs hela vattnets väg

Från och med 2021 kan vi nu erbjuda testmöjligheter längs hela vattnets väg, från råvatten till kundens kran och till slut som återanvänt avloppsvatten. Detta möjliggörs i samarbete mellan VA SYD, Sydvatten, NSVA, Sweden Water Research och organisationernas tre testbäddar:

  • Källby vattenverkstad (testbädd för dricksvatten, Lund)
  • Forskningsstation Bolmen (testbädd för råvatten, vid sjön Bolmen)
  • Reco Lab (testbädd för återanvändning av avloppsvatten, i Helsingborg)

– Studenter, forskare, produktutvecklare och andra testare är välkomna till oss. Vi har tillgång till lokaler, laboratorier och hög kompetens både från driftpersonal och specialister. Genom samarbetet mellan Källby vattenverkstad, Forskningsstation Bolmen och Reco Lab kommer vi att kunna hjälpa produktutvecklare att hitta rätt inom vår bransch, säger Markus Fröjd, forskningsledare vid Sweden Water Research och projektkoordinator för Källby vattenverkstad och för samarbetet mellan de tre testbäddarna.

Förbättrad mätning ger ett tryggare samhälle

I det samägda forskningsbolaget Sweden Water Research satsar VA SYD tillsammans med NSVA och Sydvatten på snabbare och bättre analys av dricksvattenkvalitet. Klimatförändringarna medför en förändrad vattenkvalitet och en minskad tillgång till vatten för dricksvatten, rekreation och bevattning. En störning eller avbrott i vattenförsörjningen kan orsaka stor stress på samhället. För att möta dessa utmaningar behövs nya tekniker som möjliggör onlineövervakning av vattenkvalitet i alla delar av vattnets kretslopp. Här spelar testbäddarna en viktig roll för en snabb och träffsäker utveckling av mätinstrument.

Rätt vatten till rätt sak

För att minska behovet av att använda dricksvatten till annat än mat, dryck och hygien behöver vi bli bättre på att recirkulera vatten i samhället. Detta kräver en effektiv kvalitetsmätning av exempelvis renat avloppsvatten. Genom att bredda arbetet i Källby vattenverkstad underlättas utvecklingen av effektiva mätmetoder.

Om projektet Källby vattenverkstad

Projektet initierades under 2020 med stöd från Vinnova och har nu beviljats fortsatt Vinnovastöd under de kommande tre åren. Projektet tilldelas nu ytterligare 2,5 miljoner inom ramen för utlysningen ”Testbäddar för samhällets utmaningar”. Projektet kommer att drivas av VA SYD i nära samverkan med Sydvatten, NSVA och Sweden Water Research.

Projektmedlemmar


Josefin Barup
E-post
Utvecklingsingenjör, VA SYD

Sandy Chan
Sandy Chan
E-post
Processingenjör, Sydvatten

Foto på Markus Fröjd
Markus Fröjd
E-post
Forskningsledare, SWR

Länkar
Källby vattenverkstad
Reco Lab
NSVA
Sydvatten
Sweden Water Research
VA Syd