vatten

Framtagande av en dynamisk vattenbalans för Lagans avrinningsområde

Foto: Sydvatten

Hur mycket vatten finns det egentligen i Lagans avrinningsområde och hur säkerställer vi en effektiv och hållbar vattenanvändning? Detta är frågor som Sydvattens doktorand August Bjerkén hoppas besvara i sin forskning.

August Bjerkén – Framtagande av en dynamisk vattenbalans för Lagans avrinningsområde – Sydvatten Sydvatten