Mesokosmer på sjön Bolmen. Foto: SITES

Pressmeddelande – Dricksvattenutmaningar samlar forskare vid Bolmen

På måndag, 5 juli, samlas sex forskare, limnologer och doktorander vid sjön Bolmen för att dra igång ett forskningsprojekt som ska visa hur sjöekosystem påverkas av brunifiering och övergödning.  

Under sommaren ska forskare och doktorander från Högskolan i Halmstad Lunds universitet, SLU i Uppsala och NIVA i Norge studera hur ekosystem i sjön Bolmen kan komma att påverkas av ökad brunifering och övergödning.

  • För att kunna se hur brunifiering och övergödning påverkar bakterier och alger i sjön använder vi oss av slutna minisjöar, så kallade mesokosmer, där vi iscensätter framtiden. Vi har tidigare tittat enbart på brunifieringen och hur det påverkar vattnet och de växter och djur som bor där. Nu lägger vi även på parametern övergödning. Bolmen är en av Skånes viktigaste vattentäkter och det är viktigt att vi vet hur ekologin i sjön påverkas av möjliga framtida scenariersäger Antonia Liess forskare vid Högskolan i Halmstad.

Vattnet i mesokosmerna består av befintligt sjövatten från Bolmen vilket gör att det är det naturligt förekommande ekosystemet och den vattenkemi som finns idag. I vissa av mesokosmerna kommer forskarna att öka bruniferingen, i andra de ämnen som är vanligast förekommande vid övergödning (kväve och fosfor) och i ytterligare andra en kombination av båda. Under studien tittar de på hur bakterier, alger och djurplankton reagerar på brunifieringen och hur bland annat ljus, pH och syrenivåer förändras.

  • Från det kan vi dra slutsatser om vad brunifieringen och övergödningen kan komma att innebära för Bolmens framtid. Om vi ser en ökning av blomformande alger eller bakterier med ökad näring eller brunifiering så kan det innebära att det kommer krävas andra metoderför att rena Bolmenvattnet till dricksvatten i framtiden, berättar Juha Rankinen, föreståndare på Forskningsstation Bolmen.

Dricksvattenfrågan är ett ämne som blir mer och mer aktuellt. Klimatförändringar och variationer i nederbörd påverkar både tillgången och kvaliteten på råvatten och genom att studera olika faktorer som påverkar våra sjöar kan vi förbereda oss för framtidens utmaningar.

På plats vid forskningsstation Bolmen finns även två forskningsassistenter från Belgien som kommer utföra de dagliga provtagningarna.

  • Sammantaget är vi nio personer som kommer jobba med studien under sommaren och vi ser fram emot att dela med oss av resultaten till andra forskare, berättar Juha.

 

För mer information, kontakt för besök och intervjuer samt foton, vänligen kontakta Marie Nordkvist, kommunikationschef på Sydvatten, 010-515 10 60, marie.nordkvist@sydvatten.se

Foto: SITES

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till nästan en miljon invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.