Maliheh Mehrshad, Andreas Arleborg och Stefan Bertilsson

Stefan Bertilsson besöker forskningsstationen

SITES föreståndare Stefan Bertilsson och 9 personer från hans SLU-baserade forskargrupp besökte under en regnig sensommardag Bolmens forskningsstation.

Syftet var dels att besöka stationen och få en bild av det stöd och den infrastruktur som byggts upp vid Bolmen, men även att provta sjöns olika vattenmassor för detaljerad mikrobiologisk analys. Genom en kombination av odling och storskalig sekvensering av mikroorganismernas samlade arvsmassa kartläggs vattenlevande bakteriers funktion och artsammansättning.. Dessa analyser utförs sedan även i sjöar vid andra SITES stationer för att kunna jämföra mikrobiella samhällen i olika sjöar och i olika delar av landet.

Provtagningen genomfördes framgångsrikt trots ösregn och utmanande förhållanden med belöning efteråt i form av god middag på Tiraholms fiskrestaurang.

Bilden visar Stefan Bertilsson, Maliheh Mehrshad och Andreas Arleborg, blöta men nöjda efter genomförd provtagning.