Lyckat tänk H2O!

Knappt en månad har gått sedan den sista Tänk H2O! kursen avslutades vid Forskningsstation Bolmen. Efter vårens distansundervisning för alla gymnasieskolor fanns en viss oro inför höstens kursstarter. Men med lite anpassningar gick Tänk H2O! av stapeln; nästan som vanligt – med lite mer handtvätt, lite större avstånd och totalt något färre elever än tidigare år.

Kanske var årets deltagare extra glada att få träffas fysiskt igen och vad kan vara än bättre än att få börja terminen med en tvådagarskurs om vatten; till största delen utomhus i den fantastiks miljön vid Bolmen.

Kort om Tänk H2O!

Sedan 2014 utbildar Sydvatten gymnasieelever på kursen Tänk H2O! Syftet är att öka gymnasieelevers medvetenhet om dricksvatten­försörjning och uppmuntra dem att söka utbildnings- och yrkesvägar inom vattentjänstbranschen. Projektet är utformat som ett stipendium, för minst fyra lärare och 90 elever. Under två intensiva dagar på gården Tiraholm vid Bolmen, arbetar elever och lärare i grupper vid pedagogiska stationer som belyser vattenfrågor ur olika aspekter. Stationerna är miniföreläsningar, workshops eller experiment. De flesta äger rum utomhus. Stationerna leds bland annat av Sydvatten, Lunds universitet och de lärare som fått stipendiet.  Målet är att på tio år utbilda 7 000 unga vattenambassadörer.

Vi vill rikta ett stort tack! till alla er, elever, lärare och all annan personal som medverkat till att årets Tänk H2O! kunde genomföras på ett bra och säkert sätt.