Lake Bolmen – Past, present and future

Lake Bolmen – Past, present and future

En rapport av Anna Borgström, där vi får följa utvecklingen av flera olika fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar i sjön Bolmen från 1966 till 2018. För att ge svar på hur brunföring, övergödning och klimatförändringar har påverkat Bolmen och hur en hållbar framtid för Bolmen kan säkerställas. Läs rapporten här