SITES-möte på Grimsö, 30-31 januari 2024

Under två dagar träffades alla SITES fältstationers föreståndare på Grimsö fältstation för att informera, diskutera och skapa kontakt.

Från Forskningsstation Bolmen deltog forskningsledare Clemens Klante och forskningsföreståndare Juha Rankinen för att ta del av information och efterföljande diskussioner kring SITES nya hemsida, status och uppladdning till SITES dataportal. Diskussioner fördes om hur SITES ska få fler forskare som använder fältstationerna samt hur man bättre kan nå ut till allmänheten med information kring pågående forskning och resultat. Det informerades även om de fortsatta planerna med eLTER, som är ett europeiskt nätverk för ekosystemforskning, och som SITES-stationerna ingår i.

Dagarna avslutades med att Gunnar Jansson, föreståndare på Grimsö, berättade om Grimsö och dess historia kring viltforskning och förvaltning. Från grundandet 1974 fram till våra dagar med viltinventeringar och utvecklingen av telemetri till bildandet av Viltskadecenter 1996 och rovdjursinventeringar. En förevisning av avdelningen för genetikforskningen på varg ingick också.

För Forskningsstation Bolmens räkning knöts nya värdefulla kontakter till Asa och Skogaryds fältforskningsstationer, vilka båda sysslar med skogsforskning och har många beröringspunkter med Bolmens forskningsstation. Ett exempel på samverkansprojekt är med Skogaryds fältstation där det pågår ett återvätningsprojekt som vi kan ta del av i samklang med att vi själva är inblandade i ett återvätningsprojekt utanför Halmstad tillsammans med Region Halland, Skogsstyrelsen och Högskolan i Halmstad.

SITES fältstationers föreståndare framför Grimsö fältstation

Foto: Matilda Andersson – SITES