Inspirerande dag på Kretseum med Tänk H2O! och Laura Giese

Nyligen hade vi en fantastisk dag på Kretseum där vi fick ta del av spännande presentationer och en givande workshop. Evenemanget inleddes med en kort presentation av VA-Syds verksamhet ”Den hållbara staden” och av Sydvattens Tänk H2O! som båda ingått i Lauras Giese forskning.

Laura Giese presenterade där efter slutsatserna från hennes SVU-rapport “Pedagogisk verksamhet – ett verktyg för framtida kompetensförsörjning?”.

Studien mätte elevernas attityder kring ingenjörsutbildningar vid tre olika tillfällen: före, under och tre månader efter kursen Tänk H2O! Hela rapporten finns att läsa här!

Sammanfattningsvis var det en inspirerande dag där vi inte bara delade Laura Gieses forskning utan också diskuterade hur pedagogisk verksamhet bör utvärderas på bästa sätt.

Vi på Sydvatten och Forskningsstation Bolmen ser fram emot att fortsätta vårt arbete för att främja intresset för vattenfrågor och vattenbrunchen bland unga människor.

 

Tack till Laura och alla de som deltog och gjorde denna dag möjlig!