IWA-konferens NOM8, december 2023

IWA- konferens om organiskt material i sjöar

IWA, International Water Association, arrangerade i början av december NOM8-konfensen i Boksburg, Sydafrika. NOM8 är IWAs 8e konferens med fokus på NOM, Natural Organic Matter, dvs naturligt organiskt material (brunifiering) i sjöar och vattendrag.

Sydvattens forskningsledare Clemens Klante, vars doktorsavhandling fokuserat på just brunifiering i Bolmen, var på plats för att utbyta kunskap, bygga relationer och lära av andra IWA-medlemmars utmaningar med brunfärgade sjöar.

Den tre dagar långa konferensen öppnades av professor Thenjiwe Meyiwa, vice verkställande direktör för forskning vid University av Sydafrika. Konferensprogrammet var fullspäckat med olika presentationer av forskning om organiskt material i alla former av vatten.

Clemens berättar:

En stor del av konferensen fokuserade på avancerad membranteknik och mätning av olika NOM-fraktioner och deras egenskaper i labbet. Dessutom presenterades ny kunskap om interaktionen mellan desinfektionsmedel, NOM och biprodukters toxicitet beroende på vilken NOM-fraktion som finns i vattnet, särskilt de som vi vanligtvis inte mäter idag.

Det är intressant att ta del av andra länders forskning och framsteg för att ni nästa led kunna utvärdera om även vi kan dra nytta av deras kunskap i våra svenska förhållanden. Brunifieringen i Bolmen är inte något som bara sker i Småland och i Sverige. Vi delar utmaningen med flera andra platser på jorden.

Under konferensen hade jag möjlighet att lära känna forskare från hela världen som riktar in sin forskning på NOM. Dessutom blev jag inbjuden att besöka Scottish Water, Cranfield University och University of British Columbia för att titta på deras utmaningar och utveckla möjliga samarbeten. Vi får se hur vi kan ta detta vidare framöver.

IWAs konferens NOM8, dec 2023 IWAs konferens NOM8, dec 2023

 

Ämnen som diskuterades på konferensen var

  • Klimatförändringar och NOM i vattenmiljön
  • Innovationer inom bedömning, mätning och övervakning av NOM
  • Ekologiska effekter av NOM
  • Avloppsvatten som NOM-källor
  • NOM:s roll i avsaltningsprocesser
  • Nya behandlingskemikalier för partikelseparering
  • Nya teknologier för partikelborttagning
  • Framsteg inom partikelborttagningsteknologier, såsom koagulering, flockning, sedimentering, flotation, filtrering och membranprocesser
  • Partikelborttagning i industriella sammanhang
  • Dynamik och effekter av NOM i vatten-, avlopps- eller återvinningsprocesser

Relaterade länkar:

Länk till IWA NOM8

Länk till Clemens avhandling om brunifiering