Juha Rankinen, Clemens Klante + två män från SITES

Insamling av data med SITES

SITES besöker Forskningsstation Bolmen för att se över och utveckla datainsamlingen för Bolmen.

SITES – Swedish Infrastructure for Ecosystem Science – är en nationell infrastruktur för ekosystemforskning som främjar långsiktig fältbaserad ekosystemforskning och Forskningsstation Bolmen är en SITES-associerad forskningsstation.

I slutet av november besökte ett team från SITES Forskningsstaton Bolmen. Tillsammans med forskningsledare Clemens Klante och forskningsstationsföreståndare Juha Rankinen arbetade de med att etablera arbetsflöden och en datastruktur för de första SITES-vattenrelaterade datamängderna som kommer från sjön Bolmen.

Under besöket diskuterades även framtida samarbeten med flera forskningsstationer.

Stationsledningen för Forskningsstation Bolmen och Sydvatten har ambitiösa planer på att under de kommande åren utveckla ett högfrekvent mätprogram på sjön, som planeras följa den vattenlagerstruktur som SITES har.

Mer information om SITES