Sjön Bolmen

Bråttom med blå omställning för framtidens vatten

Text från Lunds Universitet / Lunds Tekniska Högskola

Nordsjöregionens vatten påverkas av klimatförändringar, men också av människans användning av vattnet och marken runt omkring. För att i framtiden ha fortsatt tillgång till rent vatten – som räcker till – behöver åtgärder vidtas omgående. Det framgår av EU-projektet Blue transition, där Lunds universitet ingår och bidrar till strategier för framtiden genom forskning om Vombsjön och Bolmen – sjöar som är helt avgörande för framtidens dricksvattenförsörjning i Skåne.

Infiltrationsdamm

/…/

Vombsjön och Bolmen i fokus

Forskningen vid Lunds universitet handlar om Vombsjön och sjön Bolmen som är pilotområden i projektet. Tina Martin, forskare i Teknisk geologi vid LTH och projektledare för Lunds universitets ansvarsområde inom Blue transition, förklarar varför sjöarna är viktiga:

– Alltmer frekvent extremväder kombinerat med en växande befolkning och en expanderande industri- och jordbruksverksamhet gör det särskilt brådskande att säkra tillgången till rent vatten genom Vombsjön och Bolmen. Sjöarna är helt avgörande för att klara dricksvattenförsörjningen i Skåne.

Sjöarna skiljer sig åt

Bolmen tampas med brunifiering som innebär att sjövattnet färgas brunt av järn och organiskt material. En allt brunare sjö innebär förändringar i ekosystemet och kan försämra dricksvattnet.

Vombsänkan är viktig grundvattenreservoar I södra Sverige. Sänkans yngre berglager består av en porös sandig kalksten som tillsammans med de upp till 80 meter mäktiga kvartära avlagringarna utgör en av de största akvifererna i södra Sverige, berättar Tina Martin.

/…/

Läs hela texten här: Bråttom med blå omställning för framtidens vatten (lth.se)

Läs mer om forskningen som pågår vid Forskningsstation Bolmen: Forska hos oss – Forskningsstation Bolmen