Föreläsning under kunskapsdagen vid sjön Bolmen, 7 sep 2023

Kunskapsdag med fokus på Beredskapsplan Bolmen

Sjön Bolmen är en vattentäkt och sjöns södra del och omgivningar har nyligen (2021) beslutats som vattenskyddsområde. Om en miljöolycka inträffar är det viktigt att information om den akuta händelsen kommer till rätt aktörer så snabbt som möjligt.

Huvudsyftet med projekt Beredskapsplan Bolmen är att stärka beredskapen mot akuta miljöhändelser på eller i direkt anslutning till sjön Bolmen. Som en del i projektet arrangerades en kunskapsdag med fokus på att höja kunskapsnivån hos berörda aktörer genom att lära mer om de olika organisationernas ansvar, diskutera samverkan och öva. Detta arbete är en del i att stärka beredskapen och öka tryggheten.

Elin Oscarsson, räddningstjänsten Ljungby berättar om arbetet:
– Huvudsyftet med projektet är att stärka beredskapen mot akuta miljöhändelser på eller i direkt anslutning till sjön Bolmen. Just denna dag låg fokus på att höja kunskapsnivån hos berörda aktörer/intressenter och få en förståelse för att behovet av samverkan är stor. Miljön har inga administrativa gränser, vattnet rör sig som det vill och det krävs att vi är flexibla över kommun-, län- och aktörsgränser. Tillsammans behöver vi fokusera på att lösa uppgiften för att minimera effekterna av händelser och säkerställa ett kvalitativt dricksvatten.

Micael Holmstrand, räddningstjänsten Ljungby:
– Det är inte bara räddningstjänsten som behövs vid en större händelse. Ledning, styrning men även inriktning och samordning är en viktiga delar inom och mellan olika verksamheter för att lösa händelser av större karaktär. Vi är alla en del i ett pussel och denna dag har vi fått kunskap om hur viktigt det är att samverka och att det faller på många verksamheter och intressenter att ta ansvar i en olyckshändelse.

Elin Oscarsson, räddningstjänsten Ljungby:
– Samverkan mellan stat, län, kommun, frivilligorganisationer och privata organisationer nödvändig för att rätt information ska komma ut till de som är berörda. Vi tittar på möjligheterna att också sprida budskapet till tredje man. Det kan handla om att turism, företag och de som befinner sig i och kring sjön vet hur man ska bete sig och agera, göra om det händer något.

Stefan Johnsson, säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten:
– Samverkan och koordinering mellan kommuner, länsstyrelser och aktörer runt Bolmen är oerhört viktigt och därför en denna kunskapsdag så betydelsefull. Sydvattens stöttar och stödjer framtagandet av Beredskapsplan Bolmen på flera sätt och vi är glada att samarbetet vi har med båda Ljungby kommun, övriga Bolmenkommuner och andra verksamhetsutövare kring sjön är så god. Bolmen är Skånes viktigaste dricksvattentäkt och en ytterst värdefull sjö även för rekreation, fiske, bad, turism, friluftsliv, djur och natur.

Aktörer som var med under kunskapsdagen

 • Kommunerna Ljungby, Gislaved, Hylte, Värnamo och Uppvidinge.
 • Länsstyrelserna i Kronoberg, Halland, Skåne och Jönköping
 • Trafikverket
 • Sydvatten
 • Ledningscentralen
 • Brandvärnet Bolmsö-Tannåker
 • Livsmedelsverket
 • Statkraft
 • Ledningssystem RäddSam
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Brandskyddsföreningen
 • SSRS
 • Kustbevakningen

Projektet och kunskapsdagen finansieras av Sydvatten AB och av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som fördelas via länsstyrelsen Kronoberg.

På en brygga ligger en lång röd flytläns och en lite kortare vit absorbtionsläns.

Räddningstjänsten visar en flytläns (röda) och en absorbtionsläns (vita).

Flytläns (röda) och absorbtionsläns (vita) i vatten bakom en båt.

Flytläns (röda) och absorbtionsläns (vita) i vatten.

Gästerna vid kunskapsdagen förevisas kustbevakningens båt och saneringsutrustning för utsläpp i vatten.

Kustbevakningen visar den båt och den saneringsutrustning som de kan tillhandahålla vid en större utsläppsolycka i vatten.

Kustbevakningens flytläns för större utsläpp i vatten.

Kustbevakningens flytläns för större utsläpp i vatten.