Progam för Vattenkonferensen

  • Preliminärt program

 

Program torsdag 25 maj

09.30 Registrering och frukostmingel
10.00 Välkomna till Vattenkonferensen!
·         Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande Hylte kommun
·         Helene Andersson, ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
·         Jörgen Johansson, VD Sydvatten
·         Brittis Benzler, landshövding i Hallands län
10.30 Halmstad och Laholmsbuktens framtida dricksvattenförsörjning
– Mattias Leijon, VD Laholmsbuktens VA
 
11.00  Kaffepaus
11.30 Inspirationsmedley från forskningen
Teknisk geologi & grundvatten
  – Tina Martin, forskare teknisk geologi, Lunds Tekniska Högskola
Vatten i landskapet 
  – Antonia Liess, Professor vid Högskolan i Halmstad
Våtmarkers potential att kontrollera övergödning och brunifiering – scenarier i Bolmen
– Anna Borgström, doktorand i akvatisk ekologi, Lunds universitet
 
12.15 Lunch

 

13.15 Vatten som fokusområde i Ljungby kommun
– Trond Strangstadstuen, Avdelningschef & stadsarkitekt & Hanna Palm Johansson Hållbarhetsstrateg
 
13.45 Hushållningssällskapets forskning om våtmarker, inkl. koppling till jordbruk och biologiskmångfald
 – John Strand, Fil Dr, Senior projektledare Natur- & vattenvård, Hushållningssällskapet
14.15 Bensträckare (förflyttning)
14.25 Tänk H2O! Framtidens vattenanvändare
– Victoria Beckman, projektledare, Sydvatten & Juha Rankinen, Forskningsstationsföreståndare, Sydvatten
 
14.40 Skogen & vattnet
– Anna Hermansson, skogskonsulent & Sandra Westerström, skogskonsulent, Skogsstyrelsen Jönköpings respektive Värnamo distrikt
 
15.00 Fika
15.15 Avrundning av eftermiddagen
15.30  Upplev Bolmen!
18.30 Middag för de som föranmält sig

 

 

 

 

Vattenkonferensen

Program fredag 26 Maj

08.00 Frukost
9.00 Registrering & friukostmingel
   
9.30 Återkoppling från gårdagen
9.40 Vattnets betydelse för beredskap och robusthet i samhället
– Erik Joelsson, riskingenjör Länsstyrelsen Halland & Elin Oscarsson, projektledare räddningstjänsten Ljungby.
10.15 Hållbar vattenanvändning
– Sandra Nordström, kommunikationsstrateg, Sydvatten
10.30 Kaffepaus
11.00  Inspirationsmedley från forskningen
Brunifiering och flöden i Bolmen
– Clemens Klante, doktorand på Sweden Water Research & Teknisk vattenresurslära, LTH
Framtagande av en dynamisk vattenbalans för Lagans avrinningsområde
– August Bjerkén, doktorand på Sydvatten & Teknisk vattenresurslära, LTH
11.30  Ny teknik för hållbar rening av farligt processvatten
– Johanna Gillberg, laboratoriechef, Helios Innovations
11.50 Framtidsspaning – var är Bolmen om 30 år?
Kenneth M Persson, forskningschef, Sydvatten
12.15  Summering och avslutning
12.30  Lunch

 

 

Publicerad

Uppdaterad