Progam för Vattenkonferensen

Preliminärt program

Torsdag 25 maj

09.30-10.00 Registrering och frukostmingel

Konferensens moderator – Maria Sätherström Lantz inleder

10.00 Välkomna till Vattenkonferensen! 

  • Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande Hylte kommun hälsar välkommen till Hylte
  • Jörgen Johansson, VD Sydvatten
  • Helene Andersson, ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
  • Representant från Länsstyrelsen

Vatten som fokusområde i Ljungby kommun – Ljungby kommun

Kaffepaus

Inspirations medley från forskningen:

  • Teknisk geologi, grundvatten – Tina Martin, forskare teknisk geologi, Lunds Tekniska Högskola
  • Rätt våtmark på rätt plats – Antonia Liess, forskare Högskolan i Halmstad
  • Lake Bolmen – Bolmen genom tiden – Anna Borgström, doktorand, akvatisk ekologi, Lunds universitet

Lunch 

Halmstad och Laholmsbuktens framtida dricksvattenförsörjning – Mattias Leijon, VD Laholmsbuktens VA

Hushållningssällskapets forskning om våtmarker, inkl. koppling till jordbruk och biologisk mångfald – John Strand, Fil Dr, Senior projektledare Natur- & vattenvård, Hushållningssällskapet

Eftermiddagsfika

Utomhusaktivitet: Tänk H2O! Framtidens vattenanvändare – Sydvatten och Forskningsstation Bolmen

Upplev Bolmen

Avrundning av eftermiddagen

Kl. 19.00 Middag och kvällsaktivitet för de som önskar

Fredag 26 maj

09.00-09.30 Registrering och frukostmingel

Intro dag 2 och återkoppling från gårdagen – moderator Maria Sätherström Lantz

Vattnets betydelse för beredskap och robusthet i samhället – Erik Joelsson, risk/brandingenjör Länsstyrelsen Halland

Hållbar vattenanvändning – Sandra Nordström, kommunikationsstrateg Sydvatten

Kaffepaus

Inspirationsmedley från forskningen:

  • Flödena i Bolmen– en hydrologisk modellering – Clemens Klante, doktorand, Sweden Water Research och Teknisk vattenresurslära, LTH
  • Framtagande av en dynamisk vattenbalans för Lagans avrinningsområde – August Bjerkén, doktorand på Sydvatten och Teknisk vattenresurslära, LTH

Ny teknik för hållbar rening av farligt processvatten – Johanna Gillberg, laboratoriechef Helios Innovations

Framtidsspaning – var är Bolmen om 30 år? – Kenneth M Persson, forskningschef Sydvatten

Summering och avslutning 

Lunch

Publicerad

Uppdaterad