Partnernermöte augusti 2019

Foto: Marie Nordkvist, kommunikationschef Sydvatten.

På Forskningsstation Bolmen samlas vi för att i samarbete med våra partners diskutera behov och utveckling av forskning kring sjön Bolmen. Den 22 augusti 2019 hölls ett välrepresenterat höstmöte på Tiraholm. På plats fanns förutom våra partners Sydvattens nya styrelseordförande Ilmar Reepalu och Jonas Jacobsson Gjörtler, vice ordförande.

Juha Rankinen, föreståndare på Forskningsstation Bolmen, och Linda Parkefelt, forskningsledare på Sydvatten, presenterade verksamhetens aktiviteter de senaste åtta månader.

Under året har Forskningsstation Bolmen byggts ut och fått ett till våningsplan som rymmer möteslokaler och bättre förrådsytor för forskningsutrustning. Idag finns en permanent utställning om vatten och forskning för att sprida kunskap om dessa ämnen till restaurangbesökare och turister på Tiraholm. Den 6 juni var det Bolmendagen och Forskningsstationen hade öppet hus med föredrag och presentationer av både stationen och den forskning som bedrivs i och vid Bolmen. Linda och Juha presenterade även den forskning som utförts av Marcus Lee, doktorand på akvatisk ekologi på Lunds universitet, under 2019. Denna har till stor del bestått av analyser av brunifieringsförsöken 2018 och de försök som genomförts på AquaNet plattformen.

Vidare gick Linda och Juha genom det som är på gång på stationen framöver. Exempel som lyftes var den nya doktoranden Anna Borgström som kommer att arbeta med frågeställningen att säkra hållbar vattenanvändning av vattenresurser- synergier varmare klimat och brunifiering, höstens 10 vattenkurser av Tänk H2O! som startar den 2 september, SITES AquaNet ansökan för att utöka mesokosmnätverket till EU-nätverket AquaCosm och till slut den internationella, regionala och lokala vattenkonferensen 4-6 juni 2020.

Efter presentationen av verksamheten genomfördes en “Walk and Talk” dialog med reflektioner och idéer kring nuvarande och framtida verksamhet. Bland annat kan nämnas önskemål om fortbildningskurser för gymnasielärare för att lyfta vattenfrågan.

Mötet avslutades den med lunch på Tiraholms restaurang. Nytt partnermöte planeras till början av 2020.

Linda Parkefelt och Juha Rankinen

Linda Parkefelt, forskningsledare på Sydvatten och Juha Rankinen, föreståndare på Forskningsstation Bolmen.