Studenter från Högskolan i Halmstad analyserar brunifieringsförsöken 2018

Studenterna Victoria Jansson och Fankai Wei på magisterprogrammet Tillämpad miljövetenskap och Oscar Gustavsson på kandidatprogrammet Naturvård och artmångfald på Högskolan i Halmstad analyserar, som en del av deras examensarbeten, de prover och data som togs kring försöken i mesokosmerna sommaren 2018 kring brunifieringens påverkan på Bolmens ekosystem.

Fankai Wei analyserar datan som togs från mesokosmernas och sjöns sensorer. Där mättes temperatur, ljusinsläpp, syrehalt och klorofyll.

Victoria Jansson undersöker förekomsten av mikrocystin  från de vattenprover som togs från mesoskomerna.

Oscar Gustavsson tittar närmare på zooplankton från de mesokosmernas vattenprover.

Vi återkommer med resultaten så fort analyser och rapporter är slutförda.