Utställning vid Bolmen

Under ytan

Under ytan i alla sjöar och vattendrag finns ett myller av smådjur och mikroorganismer. Bland de allra minsta finner vi kiselalger och blågröna alger. De utgör det första ledet i näringskedjan då de direkt kan utnyttja solenergin. Om de inte fanns skulle det inte heller finnas mat och näring till alla andra smådjur, fiskar och större djur.

Kanske har du håvat och sett vilka smådjur som finns i ett vattendrag. Ett annat sätt att se vad som finns under ytan i en sjö är att studera vilka växter och smådjur som finns mellan eller fäster på så kallade Virtue-rack, en slags skivor som man hänger ner i vattnet. Olika djur och växter trivs på olika ställen och i olika miljöer. Alla sjöar har olika vatten och därför olika sammansättning av smådjur och mikroorganismer. Vissa arter har speciella krav på omgivningen för att trivas. Små förändringar kan göra att somliga arter snabbt ökar i antal medan andra försvinner. På så sätt kan de berätta mycket om sjön, hur den mår och vad som påverkar den.

Men många organismer är så små att de behöver förstoras i mikroskop för att man ska kunna se dem. Här har vi förstorat upp några av de vanligaste smådjur och mikroorganismer som trivs på skivorna i Bolmen. Djuren är återgivna med olika förstoring.

Illustrationerna kommer från boken: Smådjur i sjö och å. (Olsen, L. H., Sunesen, J., & Pedersen, B. V. (2019). Smådjur i sjö och å. Mareld media.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier är tagna av:

För den intresserade finns mycket mer att läsa om de olika sötvattensarterna man kan finna på skivorna och hur man kommer igång med sitt eget VIRTUE-rack på deras hemsida.

Mer om Bolmen och utställningen

 

 

Publicerad

Uppdaterad