Bild fr artikel på sites. fotograf Tina Martin, forskare och projektledare på Lunds Universitet

Forskning om brunifiering i sjön Bolmen

Publicerat på www.fieldsites.se, 15 mars 2023. Originaltitel: Mitigating the browning of lake water in the Bolmen region.

Brunifiering, d.v.s. brunfärgning av ytvatten, floder och sjöar, är ett stort problem som påverkar ekosystemet och vattenkvaliteten.

Som exempel kan nämnas att ökad brunfärgning minskar den biologiska mångfalden i sjöar genom att fiskbeståndet och därmed näringsväven minskar. Brunifiering sänker också rekreationsvärdet inom turism och kräver högre ansträngning för att producera rent dricksvatten. På grund av dess komplexitet och det relativt unga forskningsfältet om brunifiering i sjöar är de styrande processerna och deras inbördes samband ännu inte helt klarlagda. Men för att mildra effekten av brunfärgning i vatten måste dessa processer förstås och lämpliga åtgärder måste vidtas. (Fritt översatt från ursprungsartikel på fieldsites.se)

Läs mer om dessa två av forskningsprojekt som sker vid Forskningsstation Bolmen: Mitigating the browning of lake water in the Bolmen region | SITES (fieldsites.se)

Ursprungstext och foto av Tina Martin, forskare och projektledare vid Lunds Universitet.

 

Läs mer: Pågående forskning – Forskningsstation Bolmen