Nordsjökommissionen besöker Forskningsstation Bolmen

Nordsjökommisionen besöker Forskningsstation Bolmen

Nordsjökommisionens arbetsgrupp för energi och klimatförändringar, Climate Neutral North Sea Region – CPMR North Sea Commission (cpmr-northsea.org) besökte Forskningsstation Bolmen för att lära sig om det arbete och den forskning som sker där. Arbetsgruppen har nyligen beslutat att prioritera bland annat klimatanpassning då är arbetet med vatten blir extra viktigt.

De var intresserade av att höra om Sydvattens och forskningens arbete med frågor som vattenbalans/ vattenbudget, hållbar vattenresursförvaltning med avrinningsområdesperspektiv, arbetet inom InterReg projektet Blå Transition, Tänk H2O! m.m. Representanterna kom från Danmark, Nederländerna, Norge, Sverige, Tyskland och anordnades av Region Halland.

Nordsjökommisionens (NSC) arbete för klimatneutralitet har visionen: en motståndskraftig och anpassad Nordsjöregion som har uppnått klimatneutralitet senast 2050. NSCs roll är att uppmuntra varje medlemsregion att stödja åtgärder för målen i Parisavtalet. Nordsjöregionen anser att de har en viktig del i arbetet att uppnå The European Green Deal (det europeiska gröna avtalet) och de behöver föregå med gott exempel.

Läs mer om vad arbetsgruppen för energi och klimatförändringar jobbar med: Energy and Climate Change Working Group – CPMR North Sea Commission (cpmr-northsea.org)

Nordsjökommissionen besöker Forskningsstation Bolmen

Foto: Region Halland