Pedagogisk verksamhet – ett verktyg för framtida kompetensförsörjning? — Laura Giese

Laura Giese

Laura Giese, doktorand.

Laura Giese — Pedagogisk verksamhet – ett verktyg för framtida kompetensförsörjning?

Detta projekt tittar på hur effektiv den pedagogiska verksamheten är och hur den kan utvecklas för att attrahera både tjejer och killars intresse för att arbeta med vattenfrågor.

Flera stora aktörer inom VA-branschen i Sverige flaggar för ett ökat kompetensförsörjningsbehov inom en tioårsperiod. Samtidigt behöver medvetenheten om vatten som en viktig resurs öka hos en bredare allmänhet om vi ska klara framtida utmaningar som exempelvis vattenbrist, ändrad råvattenkvalitet och utsläpp av föroreningar som läkemedelsrester och mikroplaster.

Både VA SYD och Sydvatten satsar idag på pedagogisk verksamhet i syfte att ge barn och ungdomar mer kunskap om vattnets kretslopp i naturen och intressera den yngre generationen för vattenfrågor i samhället. På VA SYD finns Kretseum som är ett kunskapscenter i Hyllie som framförallt besöks av elever från mellan- och högstadieskolor. Sydvatten har skapat ”TänkH2O!” som är en tvärvetenskaplig vattenkurs vid sjön Bolmen för gymnasieelever.

 

Hur mäter vi pedagogisk verksamhet?

Frågan är hur effektiv den pedagogiska verksamheten är och hur den kan utvecklas för att attrahera både tjejer och killar till att intressera sig för att arbeta med vattenfrågor i framtiden. Genom utvärdering av Kretseum och ”Tänk H2O!” kommer vi kunna identifiera framgångsrika metoder som kan användas som underlag för nyskapande pedagogiska verksamheter i andra kommuner.

Med avstamp i psykologisk forskning om vad som påverkar ungdomars karriärintressen studerar vi den pedagogiska verksamhetens effekt på intresse för en karriär inom VA-branschen, samt på psykologiska variabler som relaterar till intresse och som förklarar könsskillnader i dessa.

Studien kommer att ge kunskaper om hur pedagogisk verksamhet kan bidra till ett ökat intresse för att arbeta med vattenfrågor samt ökad förståelse för vattnets betydelse för människan och samhället.

Frågeställningar

Vad gör ungdomar intresserade av utbildningar och yrken som har med vattenförsörjning och kretslopp att göra?
Hur kan man öka intresset hos unga kvinnor och män att jobba inom branschen genom olika pedagogiska verksamheter och vilka metoder är mest framgångsrika?

Målsättningar

  • identifiera både positiva aspekter av den befintliga pedagogiska verksamheten och aspekter som kan förbättras
  • identifiera framgångsrika metoder som kan användas som underlag för nyskapande pedagogiska verksamheter i andra kommuner
  • visa på vilka nuvarande pedagogiska grepp som är verksamma för att skapa intresse hos ungdomar för att arbeta med vattenfrågor i framtiden

Publicerad

Uppdaterad