Bolmen

Två nya medarbetare!

I samarbete med SWR har vi, sedan en tid tillbaka fått två nya medarbetare till forskningsstation Bolmen.

I mitten av december började Vera Sandell, som läser Miljövetenskap med inriktning mot vattenvård på Lunds universitet. Hon ska fram till juni hjälpa till med olika fältmätningar, provtagningar samt analys av vattenprover från Bolmen och dess tillrinnande vattendrag.

Per Wilhelmsson är sedan mitten av november anställd som projektkoordinator, på SWR. Per har en doktorsexamen inom biologi och bioinformatik med fokus på växters evolution och utveckling. Han ska hjälpa oss med att digitalisera, sammanställa och publicera all den data som har samlats in vid forskningsstationen, framför allt under sommarmånadernas mesokosm-experiment. Det är stora mängder data som behöver struktureras, analyseras och inte minst visualisera, för att förstå hur olika faktorer påverkar de ofta komplexa sambanden i sjöns ekosystem och vattenkvalitet.

Vi är väldigt glada för att ha Per och Vera hos oss.

Vera Sandell

Vera Sandell

Per Wilhelmsson

Per Wilhelmsson