Besök av Hylte kommuns förskolepedagoger, augusti 2023

Trivselkväll med utomhuspedagogik för förskolepedagoger

Torsdagen 24/8 gästas Forskningsstation Bolmen och Tiraholms Fisk av drygt 60 kunskapstörstande förskolepedagoger.

I samband med Hylte kommuns strategiska arbete med kompetensutveckling inom hållbarhet bjöds kommunens samtliga förskolepedagoger in till en trivselkväll på Tiraholm där de under ledning av Juha Rankinen, från Forskningsstation Bolmen, fick ta del av praktiska tips på utomhuspedagogik och hållbarhetsarbete. Besöket ramades förstås in av en måltid på Tiraholms fisk som pedagogerna delvis tillredde själva.

– Vi har också tagit del av de sjunkande födslotalen i kommunen och vill dra vårt strå till stacken i arbetet med en attraktiv skola och förskola för att vara ett naturligt val av livsplats, säger Malin Ekvall, delägare av Tiraholms Fisk.

Besök av Hylte kommuns förskolepedagoger, augusti 2023, matlagning över öppen eld Besök av Hylte kommuns förskolepedagoger, augusti 2023. Juha Rankinen visar hur man lagar mat över öppen eld Besök av Hylte kommuns förskolepedagoger, augusti 2023. matlagningBesök av Hylte kommuns förskolepedagoger, augusti 2023. Juha Rankinen visar vilka växter som är ätbara

Besök av Hylte kommuns förskolepedagoger, augusti 2023. personalen samlar ätbara växter Besök av Hylte kommuns förskolepedagoger, augusti 2023, tallrik med mat och vy över en äng